skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unity in Action: Explaining Alignment Behavior in the Middle East

Lebovic, James H

Journal of Peace Research, March 2004, Vol.41(2), pp.167-189 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304041778

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unity in action: Explaining alignment behavior in the Middle East

Lebovic, James H.

Journal of Peace Research, March, 2004, Vol.41(2), p.167-189 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

3
Unity in Action: Explaining Alignment Behavior in the Middle East
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unity in Action: Explaining Alignment Behavior in the Middle East

Lebovic, James H.

Journal of Peace Research, 03/2004, Vol.41(2), pp.167-189 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343304041778

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...