skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus

Emon, Anver

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(3), pp.580-582 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus, Islamic History and Civilization .(Book Review)

Emon, Anver M.

International Journal of Middle East Studies, August, 2002, Vol.34(3), p.580-582 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...