skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Forkhead Box M1 Transcription Factor Is Essential for Embryonic Development of Pulmonary Vasculature
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forkhead Box M1 Transcription Factor Is Essential for Embryonic Development of Pulmonary Vasculature

Kim, Il-Man ; Ramakrishna, Sneha ; Gusarova, Galina A. ; Yoder, Helena M. ; Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V.

Journal of Biological Chemistry, 06/10/2005, Vol.280(23), pp.22278-22286 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M500936200

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forkhead box m1 transcription factor is essential for embryonic development of pulmonary vasculature

Kim, Il-Man ; Ramakrishna, Sneha ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 10 June 2005, Vol.280(23), pp.22278-86 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 15817462 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...