skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Countermeasure of Teachers as the influence Factor of the P.E. Course Reform in University and College

王波

北京大学学报 (Journal of Beijing University of Physical Education), 2006, 29(10), pp.1409-1410 [Tạp chí có phản biện]

NSSD - National Social Sciences Database (China Academy of Social Science)

ISSN: 1007-3612

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...