skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open access and academic publishing: Some lessons from music culture

Beer, David

Political Geography, November 2012, Vol.31(8), pp.479-480 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2012.08.001

Truy cập trực tuyến

2
Open access and academic publishing: Some lessons from music culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open access and academic publishing: Some lessons from music culture

Beer, David

Political Geography, 11/2012, Vol.31(8), pp.479-480 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09626298 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2012.08.001

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...