skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 1.629.075  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceramic technology and processing

Alan G King; Twinsburg Ohio

William andrew publishing; 2002 - (666 ALA 2002)

Truy cập trực tuyến

2
The Cartulary of Montier-en-Der, 666-1129
The Cartulary of Montier-en-Der, 666-1129
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cartulary of Montier-en-Der, 666-1129

ISBN0-8020-8807-4;ISBN0-8020-6817-0;ISBN9786611994624;ISBN1-4426-8064-4;ISBN1-281-99462-6

Truy cập trực tuyến

3
Beginning C# 2008 Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning C# 2008 Objects

Grant Palmer, Jacquie Barker.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28498

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning C

Grant Palmer Jacquie Barker

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

5
Trends in Intelligent Systems and Computer Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Intelligent Systems and Computer Engineering

Castillo, Oscar

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30654

Truy cập trực tuyến

6
Study guide to accompany the economy today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide to accompany the economy today

Wilson, Ziegler, Lawrence F Linda

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34333

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

ISSN 1363-6669

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum Mechanics and Theory of Materials

Peter Haupt

Springer eBooks; 2001

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide to accompany the economy today

Wilson Ziegler Lawrence F Linda

McGraw Hill Companies Inc; 1997

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Intelligent Systems and Computer Engineering

Castillo Oscar

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionaire Gres Francais : Rédigé avec le concours de E. Egger

Séchan L.

Paris : Librairie Hachette, 1950 - (666.03 SEC 1950)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Blended cements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blended cements

Frohnsdorff Geoffrey Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (666.9 BLE 1986) - ISBN0803104537

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The chemistry and technology of gypsum : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chemistry and technology of gypsum : a symposium

Kuntze A. R. Editor

Philadelphia, PA. : ASTM, 1984 - (666.9 CHE 1984) - ISBN0803102194

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres : seventh volume.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres : seventh volume.

Gunaji Mohan V. Editor; Janoff Dwight D. Editor; Royals William T. Editor

West Conshohocken, PA : ASTM, 1995 - (666.7 FLA 1995) - ISBN0803120044

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Advances in environmental measurement methods for asbestos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in environmental measurement methods for asbestos

Beard Michael E.; Rook Harry L; ASTM Committee D-22 on Sampling and Analysis of Atmospheres.

West Conshohocken, PA : ASTM, c1999. - (666.72 ADV 1999) - ISBN0803126166

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres. 7th volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres. 7th volume

McIIroy Keneth Editor; Stolzfus Joel M. Editor

West Conshohocken, PA : ASTM, 1995 - (666.7 FLA 1991) - ISBN0803120044

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Cement standards - evolution and trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cement standards - evolution and trends

Mehta P.K. editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1978 - (666.9 CEM 1978) - ISBN0803102984

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Carbonate additions to cement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbonate additions to cement

Hooton R. Douglas editor; Klieger Paul. editor; American Society for Testing and Materials. Committee C-1 on Cement.; Symposium on Carbonate Additions to Cement (1988 : Baltimore, Md.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (666.9 CAR 1990) - ISBN0803114540

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres . volume 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres . volume 5

McIlroy Kenneth; Stoltzfus Joel M

Philadelphia, PA : ASTM, 1991 - (666.7 FLA 1991) - ISBN0803114613

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi măng và bê tông nặng

Lê Bá Cẩn

H. : KHKT, 2008 - (666 LE-C 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.629.075  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (32.306)
 2. 1956đến1970  (22.629)
 3. 1971đến1985  (82.278)
 4. 1986đến2001  (229.729)
 5. Sau 2001  (1.258.076)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.399.234)
 2. German  (18.670)
 3. Chinese  (14.332)
 4. French  (11.980)
 5. Spanish  (7.891)
 6. Japanese  (5.865)
 7. Undetermined  (5.782)
 8. Portuguese  (2.788)
 9. Russian  (2.601)
 10. Korean  (1.905)
 11. Italian  (1.268)
 12. Polish  (663)
 13. Dutch  (555)
 14. Czech  (476)
 15. Norwegian  (256)
 16. Turkish  (210)
 17. Danish  (174)
 18. Thai  (137)
 19. Finnish  (113)
 20. Arabic  (105)
 21. Lithuanian  (63)
 22. Slovak  (60)
 23. Ukrainian  (59)
 24. Hebrew  (48)
 25. Greek  (45)
 26. Hungarian  (36)
 27. Romanian  (34)
 28. Bokmål, Norwegian  (28)
 29. Persian  (25)
 30. Serbo-Croatian  (8)
 31. Hindi  (5)
 32. Vietnamese  (4)
 33. Welsh  (3)
 34. Maori  (2)
 35. Macedonian  (2)
 36. Germanic (Other)  (2)
 37. Tibetan  (1)
 38. Armenian  (1)
 39. Icelandic  (1)
 40. Bengali  (1)
 41. Syriac  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brunstrom, J.M.
 2. Rogers, P.J.
 3. Jansen, A.
 4. Higgs, S.
 5. Jansen, Anita

theo chủ đề:

 1. Index Medicus
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...