skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 911.503  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lobbying
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

ISBN3-8100-3961-6;ISBN3-531-90598-8

Truy cập trực tuyến

2
Hardball Lobbying for Nonprofits
Hardball Lobbying for Nonprofits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardball Lobbying for Nonprofits

ISBN1-4039-8202-3;ISBN1-349-53899-X;ISBN9786611362881;ISBN1-281-36288-3;ISBN0-230-60483-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Skinner, Richard

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

4
Lobbying
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Richard Couto (Editor)

Political and Civic Leadership: A Reference Handbook, p.297

ISBN: 9781412962636 ; ISBN: 1412962633 ; E-ISBN: 9781412979337 ; E-ISBN: 1412979331 ; DOI: 10.4135/9781412979337.n34

Toàn văn không sẵn có

5
Lobbying
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Bob Franklin ; Mike Hogan ; Quentin Langley ; Nick Mosdell ; Elliot Pill

The SAGE Key Concepts series, Key Concepts in Public Relations, p.126

ISBN: 9781412923194 ; ISBN: 1412923190 ; E-ISBN: 9781446269084 ; E-ISBN: 1446269086 ; DOI: 10.4135/9781446269084.n85

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying on Regulatory Enforcement Actions: Evidence from U.S. Commercial and Savings Banks

Lambert, Thomas

Management Science, Jun 2019, Vol.65(6), p.2545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501 ; DOI: 10.1287/mnsc.2017.2895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence and explanation for the Tariff-lobbying paradox: endogenous Tariffs fall as protectionist lobbying rises

Magee, Stephen ; Lee, Hongshik ; Kim, Junyun

Applied Economics, 25 March 2019, p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846 ; E-ISSN: 1466-4283 ; DOI: 10.1080/00036846.2019.1591604

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Lobbying Ethics and What for? The Case of French Lobbying Consulting Firms

Rival, Madina ; Major, Richard

Journal of Business Ethics, 2018, Vol.150(1), pp.99-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-016-3141-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public relations or "grassroots lobbying"? How lobbying laws are re-defining PR practice

Myers, Cayce

Public Relations Review, March 2018, Vol.44(1), pp.11-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.11.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bending the rules, breaking the rules: How corruption and lobbying affect the investment market selection of Swedish firms

Thede, Susanna ; Gustafson, Nils-Åke

The World Economy, Jul 2017, Vol.40(7), pp.1266-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03785920 ; E-ISSN: 14679701 ; DOI: 10.1111/twec.12488

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symmetric tax competition and lobbying within federations

Winter, Simon

European Journal of Political Economy, September 2017, Vol.49, pp.134-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2017.02.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonprofit Lobbying Strategy: Challenging or Championing the Conventional Wisdom?

Prentice, Christopher ; Brudney, Jeffrey

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2017, Vol.28(3), pp.935-957 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-8765 ; E-ISSN: 1573-7888 ; DOI: 10.1007/s11266-016-9760-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Navarro, Joan ; Andrés, Carmen

Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 2016, Issue 10, pp.191-201

ISSN: 2253-6655

Toàn văn không sẵn có

14
LOBBYING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Money and Politics - The democracy we can't afford, 8, p.216

ISBN: 9781921410093 ; E-ISBN: 9781742245386

Toàn văn không sẵn có

15
LOBBYING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Soft Corruption: How Unethical Conduct Undermines Good Government and What To Do About It, 4, p.77

ISBN: 9780813586175 ; E-ISBN: 9780813586199 ; E-ISBN: 0813586194

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Anonymous;

Public Relations Review, 1993, Vol.19, pp.104-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/0363-8111(93)90196-J

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 1982, Vol.8(4), pp.90-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(82)80092-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying,

Travel Weekly (UK), Jan 5, 2007

Toàn văn không sẵn có

19
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1981, Vol.7(4), p.47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(81)80026-4

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Logan, Edward B.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 July 1929, Vol.144, pp.i-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 911.503  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (2.897)
 2. 1959đến1973  (2.278)
 3. 1974đến1988  (27.917)
 4. 1989đến2004  (285.108)
 5. Sau 2004  (591.968)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (791.972)
 2. French  (3.612)
 3. German  (1.824)
 4. Spanish  (1.047)
 5. Undetermined  (1.003)
 6. Portuguese  (507)
 7. Chinese  (221)
 8. Russian  (82)
 9. Italian  (82)
 10. Czech  (71)
 11. Japanese  (65)
 12. Korean  (55)
 13. Norwegian  (55)
 14. Polish  (42)
 15. Lithuanian  (37)
 16. Dutch  (30)
 17. Turkish  (26)
 18. Romanian  (13)
 19. Hungarian  (13)
 20. Danish  (12)
 21. Arabic  (10)
 22. Bosnian  (7)
 23. Slavic (Other)  (7)
 24. Hebrew  (6)
 25. Slovak  (5)
 26. Serbian  (5)
 27. Finnish  (4)
 28. Greek  (4)
 29. Malay  (3)
 30. Persian  (3)
 31. Serbo-Croatian  (2)
 32. Hindi  (2)
 33. Welsh  (1)
 34. Ukrainian  (1)
 35. Croatian  (1)
 36. Bengali  (1)
 37. Germanic (Other)  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (4.729)
 2. J - Political science.  (1.972)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Rival, Madina
 3. Woll, Cornelia
 4. Gawande, Kishore
 5. Mishra, Prachi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...