skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 548.255  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Historical dictionary of Eritrea, third edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of Eritrea, third edition

Connell, Dan

E-ISBN 1538120666 ; E-ISBN 9781538120651 ; E-ISBN 9781538120668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural constraints in times of resource nationalism: oil policy and state capacity in post-neoliberal Ecuador

Rosales, Antulio

Globalizations, 02 January 2020, Vol.17(1), pp.77-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747731.2019.1614722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is anybody still a globalist? Rereading the trajectory of US grand strategy and the end of the transnational moment

Cha, Taesuh

Globalizations, 02 January 2020, Vol.17(1), pp.60-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747731.2019.1611011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally grounded, universally binding: The benefit of incorporating traditional care ethics, East and West, into current moral education

Aloni, Nimrod

Educational Philosophy and Theory, 02 January 2020, Vol.52(1), pp.98-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1857 ; E-ISSN: 1469-5812 ; DOI: 10.1080/00131857.2019.1607726

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neoliberal city as utopia of exclusion

Bailey, Mark

Globalizations, 02 January 2020, Vol.17(1), pp.31-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747731.2019.1603799

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bolivia Mining Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-59

ISSN: 2399-2417

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

China Mining Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-88

ISSN: 1755-778X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia Freight Transport & Shipping Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-37

ISSN: 2397-3951

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Georgia Crime and Security Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-29

ISSN: 2056-0095

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungary Crime and Security Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-31

ISSN: 2055-9968

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Azerbaijan Crime and Security Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-31

ISSN: 2056-0109

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-81

ISSN: 2058-038X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belgium Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-47

ISSN: 2057-9497

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-53

ISSN: 2057-9802

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uganda Oil and Gas Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-80

ISSN: 2055-4621

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kazakhstan Oil & Gas Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-76

ISSN: 1748-4073

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bolivia Oil & Gas Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-79

ISSN: 1758-4698

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latvia Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-65

ISSN: 2057-990X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estonia Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-63

ISSN: 2057-9691

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-71

ISSN: 2057-9853

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 548.255  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (12.821)
 2. 1958đến1972  (10.035)
 3. 1973đến1987  (17.571)
 4. 1988đến2003  (103.362)
 5. Sau 2003  (401.732)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2.815)
 2. Spanish  (2.268)
 3. French  (2.087)
 4. Portuguese  (1.075)
 5. Korean  (582)
 6. Chinese  (474)
 7. Italian  (344)
 8. Japanese  (288)
 9. Turkish  (157)
 10. Russian  (102)
 11. Polish  (81)
 12. Czech  (74)
 13. Dutch  (70)
 14. Arabic  (65)
 15. Norwegian  (45)
 16. Lithuanian  (43)
 17. Slovak  (18)
 18. Hungarian  (18)
 19. Danish  (17)
 20. Hebrew  (14)
 21. Romanian  (12)
 22. Hindi  (12)
 23. Serbo-Croatian  (11)
 24. Malay  (10)
 25. Greek  (8)
 26. Bengali  (7)
 27. Finnish  (7)
 28. Gujarati  (6)
 29. Icelandic  (5)
 30. Welsh  (4)
 31. Thai  (3)
 32. Ukrainian  (2)
 33. Yiddish  (2)
 34. Persian  (2)
 35. Vietnamese  (1)
 36. Malayalam  (1)
 37. Macedonian  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Economics  (1)
 2. Social Sciences  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Translated By Contentengine Llc
 2. Kimmerling, Baruch
 3. Levitt, Peggy
 4. Carter, Thomas F.
 5. Connell, Dan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...