skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 7.828  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending Intellectual Nationalism: Teaching U.S. History in German Universities

Meyer, Sabine N.

The Journal of American History, 1 March 2010, Vol.96(4), pp.1094-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hemispheric dimensions of early U.S. nationalism: the War of 1812, its aftermath, and Spanish American independence.(Report)

Fitz, Caitlin A.

Journal of American History, 2015, Vol.102(2), pp.356-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wither the Nation-State? A Comparative Analysis of Nationalism in Textbooks

Lerch, Julia C ; Russell, S. Garnett ; Ramirez, Francisco O

Social Forces, 2017, Vol. 96(1), pp.153-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sox049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
ISAAC LUBELSKY. Celestial India: Madame Blavatsky and the Birth of Indian Nationalism.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISAAC LUBELSKY. Celestial India: Madame Blavatsky and the Birth of Indian Nationalism.

Oddie, G. A.

The American Historical Review, 04/01/2013, Vol.118(2), pp.503-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/118.2.503

Toàn văn sẵn có

5
Paul Quigley. Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848–1865.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul Quigley. Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848–1865.

Sheehan-Dean, Aaron

The American Historical Review, 10/01/2012, Vol.117(4), pp.1219-1219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/117.4.1219

Toàn văn sẵn có

6
SCOTT EASTMAN. Preaching Spanish Nationalism across the Hispanic Atlantic, 1759-1823.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCOTT EASTMAN. Preaching Spanish Nationalism across the Hispanic Atlantic, 1759-1823.

O'Hara, M.

The American Historical Review, 04/01/2013, Vol.118(2), pp.481-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/118.2.481

Toàn văn sẵn có

7
Interchange: Nationalism and Internationalism in the Era of the Civil War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interchange: Nationalism and Internationalism in the Era of the Civil War

Anonymous;

Journal of American History, 09/01/2011, Vol.98(2), pp.455-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jar330

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking the Nation

Bergholz, Max

The American Historical Review, 2018, Vol. 123(2), pp.518-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/rhy002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
RICHARD S. KIM. The Quest for Statehood: Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-45.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RICHARD S. KIM. The Quest for Statehood: Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-45.

Henry, T. A.

The American Historical Review, 04/01/2013, Vol.118(2), pp.490-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/118.2.490

Toàn văn sẵn có

10
Decrying White Peril: Interracial Sex and the Rise of Anticolonial Nationalism in the Gold Coast
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decrying White Peril: Interracial Sex and the Rise of Anticolonial Nationalism in the Gold Coast

Carina E. Ray

The American Historical Review, 1 February 2014, Vol.119(1), pp.78-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
William Whyte and Oliver Zimmer, editors. Nationalism and the Reshaping of Urban Communities in Europe, 1848–1914.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Whyte and Oliver Zimmer, editors. Nationalism and the Reshaping of Urban Communities in Europe, 1848–1914.

Lees, Andrew

The American Historical Review, 10/01/2012, Vol.117(4), pp.1285-1286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/117.4.1285

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of Nationalism and Historical Traumatic Events on the Will-to-Live of Elderly Israelis

Carmel, Sara ; Granek, Leeat ; Zamir, Alon

The Gerontologist, 2016, Vol. 56(4), pp.753-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-9013 ; E-ISSN: 1758-5341 ; DOI: 10.1093/geront/gnv031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Long Civil War in the North Georgia Mountains: Confederate Nationalism, Sectionalism, and White Supremacy in Bartow County, Georgia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long Civil War in the North Georgia Mountains: Confederate Nationalism, Sectionalism, and White Supremacy in Bartow County, Georgia

Sarris, Jonathan

Journal of American History, 12/01/2018, Vol.105(3), pp.685-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; E-ISSN: 1945-2314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jay340

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Own Culture First? Nationalism and the Preference for National Cultural Goods

Meuleman, Roza ; Bekhuis, Hidde ; Lubbers, Marcel ; Scheepers, Peer

International Journal of Public Opinion Research, 2013, Vol. 25(4), pp.436-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892 ; E-ISSN: 1471-6909 ; DOI: 10.1093/ijpor/eds024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five

Seter, Ronit

The Musical Quarterly, 2014, Vol. 97(2), pp.238-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdu010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Gone Global: 1898–1918

Manz, Stefan

German History, 2012, Vol. 30(2), pp.199-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-3554 ; E-ISSN: 1477-089X ; DOI: 10.1093/gerhis/ghs021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Conflict: Lessons from International Sports

Bertoli, Andrew D

International Studies Quarterly, 2017, Vol. 61(4), pp.835-849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1093/isq/sqx029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Imperialism of Economic Nationalism, 1890–1913 *

Palen, Marc - William

Diplomatic History, 2015, Vol. 39(1), pp.157-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1093/dh/dht135

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Gender and Nationalism in Bosnia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Nationalism in Bosnia

Gagnon, Chip

International Studies Review, 09/2016, Vol.18(3), pp.557-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/isr/viw036

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, Ethnicity, and Nationalism in Burma

Za Mang, Pum

Journal of Church and State, 2017, Vol. 59(4), pp.626-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csw074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.828  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.756)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.608)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (36)
 2. 1963đến1976  (65)
 3. 1977đến1989  (75)
 4. 1990đến2003  (800)
 5. Sau 2003  (6.828)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4.867)
 2. Bình xét khoa học  (2.961)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (18)
 2. French  (7)
 3. Japanese  (3)
 4. Italian  (2)
 5. Hungarian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Barringer, T. A
 3. Barringer, T.A.
 4. Rosenbaum, Stuart E.
 5. Davidov, Eldad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...