skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Ovsiouk, Alexander xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Environment

Alfredsson, Gudmundur ; Ovsiouk, Alexander

Nordic Journal of International Law, 1991, Vol.60(1), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181091X00205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Environment

Ovsiouk, Alexander ; Alfredsson, Gudmundur

Nordic Journal of International Law, 1991, Vol.60(2), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181091X00052

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Alfredsson, G.  (1)
  2. Ovsiouk, A.  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ovsiouk, Alexander
  2. Alfredsson, Gudmundur
  3. Alfredsson, G.
  4. Ovsiouk, A.

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...