skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A place on the team the triumph and tragedy of Title IX.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A place on the team the triumph and tragedy of Title IX.

Suggs, Welch

E-ISBN 0691117691 ; E-ISBN 1400826543 ; E-ISBN 9780691128856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Peaceful peoples an annotated bibliography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peaceful peoples an annotated bibliography

Bonta, Bruce D

E-ISBN 0810827859 ; E-ISBN 1461670373 ; E-ISBN 9780810827851 ; E-ISBN 9781461670377

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Reclaiming the game college sports and educational values
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming the game college sports and educational values

Bowen, William G

E-ISBN 0691116202 ; E-ISBN 0691123144 ; E-ISBN 9780691123141 ; E-ISBN 9781400840700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The game of life college sports and educational values.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The game of life college sports and educational values.

Shulman, James L

E-ISBN 069107075X ; E-ISBN 9780691096193

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Videogames and education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Videogames and education

Brown, Harry J.

E-ISBN 9780765619969 ; E-ISBN 9780765619976 ; E-ISBN 9780765624420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shulman, James L.
  2. Bowen, William G
  3. Bonta, Bruce
  4. Suggs, Welch.
  5. Suggs, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...