skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Human Rights xóa Chủ đề: Courts xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does European human rights law matter? Implementation and domestic impact of Strasbourg Court judgments on minority-related policies

Anagnostou, Dia

The International Journal of Human Rights, 01 September 2010, Vol.14(5), pp.721-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980903205417

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon

Yanou, Mike A

The International Journal of Human Rights, 01 December 2009, Vol.13(5), pp.689-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802533257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yanou, Mike
  2. Yanou, Mike A.
  3. Anagnostou, Dia
  4. Anagnostou, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...