skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Visual Computer xóa Tác giả/ người sáng tác: Ju, Tao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive skeletonization of intensity volumes

Abeysinghe, Sasakthi ; Ju, Tao

The Visual Computer, 2009, Vol.25(5), pp.627-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-009-0325-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building 3D surface networks from 2D curve networks with application to anatomical modeling

Ju, Tao ; Warren, Joe ; Carson, James ; Eichele, Gregor ; Thaller, Christina ; Chiu, Wah ; Bello, Musodiq ; Kakadiaris, Ioannis

The Visual Computer, 2005, Vol.21(8), pp.764-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-005-0321-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive smooth surface fitting with manifolds

Grimm, Cindy ; Ju, Tao ; Phan, Ly ; Hughes, John

The Visual Computer, 2009, Vol.25(5), pp.589-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-009-0334-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ju, Tao
  2. Ju, T
  3. Phan, L
  4. Kakadiaris, Ioannis
  5. Chiu, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...