skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cyclic Deformation and Fatigue of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic Deformation and Fatigue of Metals

Bílý, M.;; Bílý, M. (editor)

Materials Science Monographs, vol.78

ISBN: 0444987908 ; ISBN: 9780444987907

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Hydrometallurgy: Principles and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrometallurgy: Principles and Applications

Havlík, T

ISBN10: 1845694074 ; ISBN13: 9781845694074 ; E-ISBN10: 1845694619 ; E-ISBN13: 9781845694616

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bílý, M.
  2. Bily, Matej
  3. Havlík, T.
  4. Havlik, T.
  5. Bily, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...