skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the Workshop on Advanced Visual Interfaces AVI xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Push and pull of web user interfaces in multi-device environments

Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.10-17

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254563

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatically adapting web sites for mobile access through logical descriptions and dynamic analysis of interaction resources

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Scorcia, Antonio

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 28 May 2008, pp.260-267

ISBN: 9781605581415 ; ISBN: 1605581410 ; DOI: 10.1145/1385569.1385611

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timelines for Mobile Web Usability Evaluation

Paternò, F ; Schiavone, A ; Pitardi, P

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 07 June 2016, pp.88-91

ISBN: 9781450341318 ; ISBN: 1450341314 ; DOI: 10.1145/2909132.2909272

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task-driven service discovery and selection

Kritikos, Kyriakos ; Paternò, Fabio

Proceedings of the International Conference on advanced visual interfaces, 26 May 2010, pp.89-92

ISBN: 9781450300766 ; ISBN: 1450300766 ; DOI: 10.1145/1842993.1843009

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A semantics-based approach to designing presentations for multimedia database query results

Aloia, N ; Matera, M ; Paternò, F

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 27 May 1996, pp.91-100

ISBN: 0897918347 ; ISBN: 9780897918343 ; DOI: 10.1145/948449.948463

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial web interface migration

Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the International Conference on advanced visual interfaces, 26 May 2010, pp.414-414

ISBN: 9781450300766 ; ISBN: 1450300766 ; DOI: 10.1145/1842993.1843092

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, F
  2. Paternò, Fabio
  3. Santoro, C.
  4. Santoro, Carmen
  5. Paterno, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...