skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bản nhạc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Música de América : estudio preliminar y edición crítica
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Música de América : estudio preliminar y edición crítica

Vera Wolkowicz editor.; Biblioteca Nacional (Argentina), issuing body.

E-ISBN: 9789871867356 ; E-ISBN: 9871867352 ; ISBN: 9789871859023 ; ISBN: 9871859023

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

The masterpiece road show. (The Greek Miracle: Classical Sculpture from the Dawn of Democracy, National Gallery, Washington, D.C.)

Hughes, Robert

Time, Jan 11, 1993, Vol.141(2), p.48(2)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of urban tenure systems in 19th century cities: P. Aspinall , (Birmingham: University of Birmingham, Centre for Urban and Regional Studies, Research Memorandum No. 63, 1978. Pp. 34+xi. £1·10) (Book Review)

Journal of Historical Geography, 1979, Vol.5(4), pp.461-462

ISSN: 0305-7488 ; DOI: 10.1016/0305-7488(79)90253-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert Hughes: a hungry eye. (Time magazine art critic)(Interview)

Schuessler, Jennifer

Publishers Weekly, April 14, 1997, Vol.244(15), p.49(2)

ISSN: 0000-0019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Press's Influence on the Life of the Schools

Kiperman, S. A.

Russian Education & Society, November 1990, Vol.32(11), p.40-51

ISSN: 1060-9393 ; DOI: 10.2753/RES1060-9393321140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Harder They Fall: Waves of scandal finally wash the immovable Helmut Kohl overboard.(Germany)(Cover Story)

Wosnitza, Regine ; Crumley, Bruce

Time International, Jan 31, 2000, Vol.155(4), p.22+

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject Index/Index des Matières

International Political Science Abstracts, December 2014, Vol.64(6), pp.797-912

ISSN: 0020-8345 ; E-ISSN: 1751-9292 ; DOI: 10.1177/002083451406400608

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (1)
 2. 1969đến1981  (1)
 3. 1982đến1995  (1)
 4. 1996đến2003  (2)
 5. Sau 2003  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Biblioteca Nacional (Argentina), issuing body.
 2. Vera Wolkowicz editor.

theo chủ đề:

 1. Piano music
 2. Nationalism in music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...