skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

2
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

3
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

4
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

VER

Toàn văn không sẵn có

5
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

6
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

7
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

8
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Almeida Santos no American Club<br>Diplomacy - Almeida Santos at the American Club
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Almeida Santos no American Club
Diplomacy - Almeida Santos at the American Club

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

10
Diplomacia - Visita oficial de Francisco Pinto Balsem&#227;o a Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Official Visit of Francisco Balsem&#227;o to Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial de Francisco Pinto Balsemão a Moçambique
Diplomacy - Official Visit of Francisco Balsemão to Mozambique

Manuel Moura

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacia - Visita do Ministro do Mar do Canad&#225;<br>Diplomacy - Visit of the Minister of Canadian Sea
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Ministro do Mar do Canadá
Diplomacy - Visit of the Minister of Canadian Sea

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacia - Visita do Presidente de S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe<br>Diplomacy - S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe President visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de São Tomé e Príncipe
Diplomacy - São Tomé e Príncipe President visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacia - Encontro de Jaime Gama com William Hayden<br>Diplomacy - Jaime Gama meets William Hayden
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Encontro de Jaime Gama com William Hayden
Diplomacy - Jaime Gama meets William Hayden

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacia - MNE Jaime Gama recebe MNE angolano Paulo Jorge<br>Diplomacy - MFA Jaime Gama receives Angolan MFA Paulo Jorge
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - MNE Jaime Gama recebe MNE angolano Paulo Jorge
Diplomacy - MFA Jaime Gama receives Angolan MFA Paulo Jorge

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacia - Visita do Primeiro-ministro italiano, Bettino Craxi<br>Diplomacy - Visit of the Italian Prime Minister, Bettino Craxi
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Primeiro-ministro italiano, Bettino Craxi
Diplomacy - Visit of the Italian Prime Minister, Bettino Craxi

Fernando Baião

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacia - Visita do Presidente de S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe<br>Diplomacy - S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe President visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de São Tomé e Príncipe
Diplomacy - São Tomé e Príncipe President visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacia - Acordo de coopera&#231;&#227;o entre a China e Portugal<br>Diplomacy - China and Portugal cooperation agreement
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Acordo de cooperação entre a China e Portugal
Diplomacy - China and Portugal cooperation agreement

Manuel Moura

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacia - Acordo de coopera&#231;&#227;o entre a China e Portugal<br>Diplomacy - China and Portugal cooperation agreement
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Acordo de cooperação entre a China e Portugal
Diplomacy - China and Portugal cooperation agreement

Manuel Moura

Toàn văn không sẵn có

19
CONGO INDEPENDENCE FASHION DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONGO INDEPENDENCE FASHION DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

20
BOSNIA IZETBEGIVIC DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOSNIA IZETBEGIVIC DIPLOMACY

ANJA NIEDRINGHAUS

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2.489)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1954  (911)
 2. 1954đến1966  (279)
 3. 1967đến1979  (227)
 4. 1980đến1993  (1.514)
 5. Sau 1993  (148)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.489)
 2. Portuguese  (1.537)
 3. Multiple languages  (538)
 4. Spanish  (51)
 5. Hungarian  (4)
 6. Italian  (2)
 7. Greek  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Manuel Moura
 2. António Cotrim
 3. Acácio Franco
 4. Guilherme Venâncio
 5. Alberto Frias

theo chủ đề:

 1. lisboa
 2. lisbona
 3. lisbon
 4. lissabon
 5. lisbonne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...