skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Nicolson, Harold

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
U.S. diplomacy since 1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. diplomacy since 1900

Schulzinger Robert D.

New York : Oxford University Press, 2002. - (327.73 SCH 2002) - ISBN0195142217 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

USIA : communicating with the world in the 1990s : a commemorative symposium

Tuch Hans N.; Public Diplomacy Foundation.; United States Information Agency. Alumni Association.

Washington, D.C. : U.S. Information Agency Alumni Association : Public Diplomacy Foundation, c1994 - (327 USI 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Documents of American diplomacy : From the American Revolution to the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documents of American diplomacy : From the American Revolution to the present

Gambone Michael D.

Westport, Connecticut: Greenwood press, 2002 - (327.73 GAM 2002) - ISBN0313310645

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism: European perspective(s)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism: European perspective(s)

Topiâc, Martina ; Rodin, Siniésa

ISBN10: 3631621620 ; ISBN13: 9783631621622 ; E-ISBN10: 3653025206 ; E-ISBN13: 9783653025200

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan

Nau, Henry R.

ISBN: ; E-ISBN: 9781400873722 ; DOI: 10.1515/9781400873722

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran

Parsi, Trita

E-ISBN: 9780300183771 ; DOI: 10.12987/9780300183771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The origins of Soviet-American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of Soviet-American diplomacy

Browder, Robert Paul

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
American diplomacy sixtieth-anniversary expanded edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy sixtieth-anniversary expanded edition

Kennan, George F

E-ISBN 0226431487 ; E-ISBN 0226431495 ; E-ISBN 9780226431482 ; E-ISBN 9780226431499

Toàn văn không sẵn có

10
FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis: From the Rise of Hitler to the End of World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis: From the Rise of Hitler to the End of World War II

Mayers, David Allan

ISBN10: 1107031265 ; ISBN13: 9781107031265 ; E-ISBN10: 1107254949 ; E-ISBN13: 9781107254947

Toàn văn sẵn có

11
Historical Dictionary of U.S. Diplomacy during the Cold War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Dictionary of U.S. Diplomacy during the Cold War

Folly, Martin

ISBN10: 0810856050 ; ISBN13: 9780810856059 ; E-ISBN10: 1442242159 ; E-ISBN13: 9781442242159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964

Hull, Christopher

E-ISBN: 9781137301765 E-ISBN: 1137301767 DOI: 10.1057/9781137301765 ISBN: 9780230295445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Historical dictionary of U.S. diplomacy from the Revolution to secession.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of U.S. diplomacy from the Revolution to secession.

Allen, Debra J

E-ISBN 9780810861862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
John Adams and the Diplomacy of the American Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Adams and the Diplomacy of the American Revolution

Hutson, James H.

ISBN: 9780813153148 ; E-ISBN: 9780813163482 ; E-ISBN: 081316348X

Toàn văn không sẵn có

15
Nixon's Back Channel to Moscow - Confidential Diplomacy and Détente
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nixon's Back Channel to Moscow - Confidential Diplomacy and Détente

Moss, Richard A.

E-ISBN: 9780813167886 ; E-ISBN: 0813167884

Toàn văn sẵn có

16
The Pilgrims Society and Public Diplomacy, 1895-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pilgrims Society and Public Diplomacy, 1895-1945

Bowman, Stephen

ISBN: 9781474417815 ; E-ISBN: 9781474417822 ; E-ISBN: 1474417825

Toàn văn sẵn có

17
Cold War Modernists art, literature, and American cultural diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold War Modernists art, literature, and American cultural diplomacy

Barnhisel, Greg

E-ISBN 9780231162302 ; E-ISBN 9780231538626

Toàn văn không sẵn có

18
U.S. international exhibitions during the cold war winning hearts and minds through cultural diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. international exhibitions during the cold war winning hearts and minds through cultural diplomacy

Wulf, Andrew James

E-ISBN 144224643X ; E-ISBN 9781442246423 ; E-ISBN 9781442246430

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001

Cull, Nicholas

ISBN: 978-1-137-31082-8 ; E-ISBN: 978-1-137-10536-3 ; DOI: 10.1057/9781137105363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Anti-Americanism and the Limits of Public Diplomacy: Winning Hearts and Minds?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Americanism and the Limits of Public Diplomacy: Winning Hearts and Minds?

Brooks, Stephen

ISBN10: 1138949213 ; ISBN13: 9781138949218 ; E-ISBN10: 131566920X ; E-ISBN13: 9781315669205

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (127)
 2. 1961đến1976  (34)
 3. 1977đến1990  (33)
 4. 1991đến2004  (230)
 5. Sau 2004  (700)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.134)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.095)
 2. German  (52)
 3. Russian  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Johnson, Allen
 2. Roosevelt, Theodore
 3. Commager, Henry Steele
 4. Champagne, Duane
 5. Hart, Albert Bushnell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...