skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.771  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enclaves of Rights: Workplace Enforcement, Union Contracts, and the Uneven Regulatory Geography of Immigration Policy

Parks, Virginia

Annals of the Association of American Geographers, 04 March 2014, Vol.104(2), pp.329-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2013.862130

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spaces of Encounters: Immigration, Race, Class, and the Politics of Belonging in Small-Town America

Leitner, Helga

Annals of the Association of American Geographers, 01 July 2012, Vol.102(4), pp.828-846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2011.601204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large deviation for supercritical branching processes with immigration

Liu, Jing ; Zhang, Mei

Acta Mathematica Sinica, English Series, 2016, Vol.32(8), pp.893-900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1439-8516 ; E-ISSN: 1439-7617 ; DOI: 10.1007/s10114-016-5437-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond privatization: bureaucratization and the spatialities of immigration detention expansion

Hiemstra, Nancy ; Conlon, Deirdre

Territory, Politics, Governance, 03 July 2017, Vol.5(3), pp.252-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2671 ; E-ISSN: 2162-268X ; DOI: 10.1080/21622671.2017.1284693

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary spanning regimes and public policy change: the convergence of welfare and immigration policies

Boucher, Anna

Australian Journal of Political Science, 02 January 2017, Vol.52(1), pp.19-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1036-1146 ; E-ISSN: 1363-030X ; DOI: 10.1080/10361146.2016.1260682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-Scale Immigration Enforcement and Latino Interstate Migration in the United States

Ellis, Mark ; Wright, Richard ; Townley, Matthew

Annals of the American Association of Geographers, 03 July 2016, Vol.106(4), pp.891-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2469-4452 ; E-ISSN: 2469-4460 ; DOI: 10.1080/24694452.2015.1135725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The current situation of expanded programme on immigration in China

Wu, Jiang

Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], October 2013, Vol.47(10), pp.888-90

ISSN: 0253-9624 ; PMID: 24378124 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implement Narrative Inquiry to Immigration Education and Explore Cross-cultural Understanding of Student Teachers

Huang, Shu-Ling

Ke Cheng Yan Jiu = Journal of Curriculum Studies, Sep 2015, Vol.10(2), pp.39-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18165338

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vulnerable geographies: human trafficking, immigration and border control in the UK and beyond

Fitzgerald, Sharron A

Gender, Place & Culture, 01 February 2016, Vol.23(2), pp.181-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2015.1013441

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of cadmium chloride on immigration of mouse neural stem cell

Zhang, Yuyuan ; Wang, Qunan ; Chai, Xiaoyu ; Shen, Zhongzhou ; Gao, Liuwei

Wei sheng yan jiu = Journal of hygiene research, January 2015, Vol.44(1), pp.106-9

ISSN: 1000-8020 ; PMID: 25958648 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of rhAm on attachment, proliferation and immigration of human fibroblasts

Lin, Zhi-Kai ; Shu, Rong ; Cheng, Lan ; Song, Zhong-Chen ; Guo, Qiu-Man ; Zhang, Xiu-Li

Shanghai kou qiang yi xue = Shanghai journal of stomatology, February 2013, Vol.22(1), pp.7-12

ISSN: 1006-7248 ; PMID: 23552774 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Rescaling the “Alien,” Rescaling Personhood: Neoliberalism, Immigration, and the State
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescaling the “Alien,” Rescaling Personhood: Neoliberalism, Immigration, and the State

Varsanyi, Monica W.

Annals of the Association of American Geographers, 09/25/2008, Vol.98(4), pp.877-896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00045600802223341

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration control system

Takata Osamu ; Kaga Yosuke ; Isobe Yoshiaki ; Kusonoki Takuya ; Takahashi Nobuo

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing the borders of church and societal membership: immigration and faith-based communities in the US South

Ehrkamp, Patricia ; Nagel, Caroline

Territory, Politics, Governance, 03 July 2017, Vol.5(3), pp.318-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2671 ; E-ISSN: 2162-268X ; DOI: 10.1080/21622671.2017.1290545

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Ferric Iron on Nitrogen Immigration and Transformation and Nitrous Oxide Emission During Simultaneous Nitrification Denitrification Process

Li, Hao ; Yan, Yu-Jie ; Xie, Hui-Jun ; Jia, Wen-Lin ; Hu, Zhen ; Zhang, Jian

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, April 2015, Vol.36(4), pp.1392-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26164917 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on schistosomiasis japonica infection and preventive knowledge of immigration population in Jinshan District, Shanghai

Shen, Li ; Tao, Jian-Xiu ; Yu, Rui-Fang ; Shen, Guo-Hong ; Wu, Jun ; Cai, Li ; Cao, Chun-Li ; Xu, Jing ; Li, Shi-Zhu ; Guo, Jia-Gang

Zhongguo xue xi chong bing fang zhi za zhi = Chinese journal of schistosomiasis control, June 2014, Vol.26(3), pp.332-4

ISSN: 1005-6661 ; PMID: 25345167 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

广西喀斯特移民迁入区土地利用变化对土壤有机碳和全氮储量的影响.
Effects of land use change on soil organic carbon and total nitrogen storage in Karst immigration regions of Guangxi Province, China

Tong, Jin Hui ; Hu, Ye Cui ; Du, Zhang Liu ; Zuo, Yu Qiang ; Li, Yu Ying

Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology, September 2018, Vol.29(9), pp.2890-2896

ISSN: 1001-9332 ; PMID: 30411564 Version:1 ; DOI: 10.13287/j.1001-9332.201809.019

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

應用敘事文本於師資培育移民教育課程及其對職前教師跨文化理解之影響 Implement Narrative Inquiry to Immigration Education and Explore Cross-cultural Understanding of Student Teachers

黃淑玲 Shu-Ling Huang

Journal of Curriculum Studies, 01 September 2015, Vol.10(2), pp.39-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1816-5338 ; DOI: 10.3966/181653382015091002003

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the Effects of Immigration on Regional Economic Performance and Wage Distribution: A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis of Three European Union Regions

Pouliakas, Konstantinos ; Roberts, Deborah ; Balamou, Eudokia ; Psaltopoulos, Dimitris

Regional Studies, 01 February 2014, Vol.48(2), pp.318-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2011.653332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种出入境大厅用身份核查系统
Identity verification system used in immigration hall

Dang Liankun ; Shi Ye

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.771  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (764)
 2. Toàn văn trực tuyến (862)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (12)
 2. 1982đến1989  (20)
 3. 1990đến1999  (25)
 4. 2000đến2008  (281)
 5. Sau 2008  (1.432)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.321)
 2. Spanish  (206)
 3. French  (156)
 4. German  (64)
 5. Portuguese  (10)
 6. Russian  (7)
 7. Italian  (7)
 8. Arabic  (6)
 9. Hebrew  (1)
 10. Japanese  (1)
 11. Hindi  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Czech  (1)
 14. Vietnamese  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Null
 2. Wang Guoxuan
 3. 翟保平
 4. Ellis, Mark
 5. Hiemstra, Nancy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...