skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản Political Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Defense of the Defenseless: The Morality of the Laws of War

Meisels, Tamar

Political Studies, December 2012, Vol.60(4), pp.919-935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/j.1467-9248.2012.00945.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Risk Society and War against Terror

Spence, Keith

Political Studies, June 2005, Vol.53(2), pp.284-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/j.1467-9248.2005.00529.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spence, K
  2. Meisels, Tamar
  3. Spence, Keith
  4. Meisels, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...