skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Modernization xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Modernizing democracy: innovations in citizen participation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernizing democracy: innovations in citizen participation

Buss, Terry F. ; Redburn, F. Stevens ; Guo, Kristina

E-ISBN 0765617625 ; E-ISBN 9780765617620 ; E-ISBN 9780765621801

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Explaining local government Local government in Britain since 1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining local government Local government in Britain since 1800

Chandler, J. A

E-ISBN 9780719067068 ; E-ISBN 9781847792099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Why Welfare States Persist: The Importance of Public Opinion in Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Welfare States Persist: The Importance of Public Opinion in Democracies

Brooks, Clem ; Manza, Jeff

ISBN10: 0226075834 ; ISBN10: 0226075842 ; ISBN13: 9780226075839 ; ISBN13: 9780226075846 ; E-ISBN10: 0226075958 ; E-ISBN13: 9780226075952

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Reform in europe : Breaking the barriers in government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reform in europe : Breaking the barriers in government

Liesbet Heyse|Sandra Resodihardjo|Tineke Lantink|Berber Lettinga

E-ISBN 9780754648437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Cultures of anyone studies on cultural democratization in the Spanish neoliberal crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultures of anyone studies on cultural democratization in the Spanish neoliberal crisis

Moreno-Caballud, Luis

E-ISBN 9781781381939 ; E-ISBN 9781781382035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Migration, mobility and modernization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, mobility and modernization

Siddle, David J

E-ISBN 0853238839 ; E-ISBN 0853239630 ; E-ISBN 9780853238836 ; E-ISBN 9781846313578

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Fugitive democracy and other essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fugitive democracy and other essays

Wolin, Sheldon S

E-ISBN 9780691133645 ; E-ISBN 9780691183275 ; E-ISBN 9780691185538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions Taking Root: Building State Capacity in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H;

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 978-1-4648-0269-0 ; E-ISBN: 978-1-4648-0270-6 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0269-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (2)
 3. 2007đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Siddle, David
 2. Wolin, Sheldon S.
 3. Naval Postgraduate School
 4. Moreno-Caballud, Luis
 5. Guo, Kristina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...