skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paediatric clinical pharmacology—at the beginning of a new era

Hoppu, Kalle

European Journal of Clinical Pharmacology, 2008, Vol.64(2), pp.201-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-6970 ; E-ISSN: 1432-1041 ; DOI: 10.1007/s00228-007-0390-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intralipid infusion ameliorates propranolol-induced hypotension in rabbits.(Toxicology Investigations)(Report)

Harvey, Martyn G. ; Cave, Grant R.

Journal of Medical Toxicology, June, 2008, Vol.4(2), p.71(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-9039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarse-grained model of entangled polymer melts in non-equilibrium

Rakshit, A. ; Picu, R.

Rheologica Acta, 2008, Vol.47(9), pp.1039-1048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-4511 ; E-ISSN: 1435-1528 ; DOI: 10.1007/s00397-008-0298-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe.(Report)

Schober, M. ; Eidenberger, E. ; Leitner, H. ; Staron, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R.

Applied Physics A: Materials Science & Processing, June, 2010, Vol.99(4), p.697(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-8396

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rakshit, A
  2. Schober, M.
  3. Eidenberger, E
  4. Cave, Grant R
  5. Staron, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...