skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge

Kew, Olen M ; Wright, Peter F ; Agol, Vadim I ; Delpeyroux, Francis ; Shimizu, Hiroyuki ; Nathanson, Neal ; Pallansch, Mark A

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2004, Vol.82(1), pp.16-23 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004000100006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge

Kew, Olen M ; Wright, Peter F ; Agol, Vadim I ; Delpeyroux, Francis ; Shimizu, Hiroyuki ; Nathanson, Neal ; Pallansch, Mark A; Ribierre, Hélène (Editor)

Bulletin of the World Health Organization, January 2004, Vol.82(1), pp.16-23 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004000100006

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge

Kew, Olen ; Wright, Peter ; Agol, Vadim ; Delpeyroux, Francis

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Jan 2004, Vol.82(1), pp.16-23 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004000100006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...