skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5

Toma, J. Douglas

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 18783808S0 ; E-ISBN 9781118209080 ; E-ISBN 9781878380852

Toàn văn không sẵn có

2
The Academic Administrator and the Law: ASHE-ERIC higher education report, v. 26, no. 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Academic Administrator and the Law: ASHE-ERIC higher education report, v. 26, no. 5

Toma, J. Douglas ; Palm, Richard L ; ERIC Clearinghouse on Higher Education ; Association for the Study of Higher Education

Dawsonera

Series-ISSN: 0884-0040 ; ISBN10: 1878380850 ; ISBN13: 9781878380852 ; E-ISBN10: 1118209087 ; E-ISBN13: 9781118209080

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...