skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Soviet Policy towards International Control of Atomic Energy. By Joseph L. Nogee. (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1961. Pp. xiv, 306. $6.50.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Policy towards International Control of Atomic Energy. By Joseph L. Nogee. (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1961. Pp. xiv, 306. $6.50.)

Reshetar, John S.

American Political Science Review, 06/1962, Vol.56(2), pp.506-507 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400294707

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...