skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Estrogen receptor   sustains epithelial differentiation by regulating prolyl hydroxylase 2 transcription
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estrogen receptor   sustains epithelial differentiation by regulating prolyl hydroxylase 2 transcription

Mak, P. ; Chang, C. ; Pursell, B. ; Mercurio, A. M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/19/2013, Vol.110(12), pp.4708-4713 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1221654110

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estrogen receptor β sustains epithelial differentiation by regulating prolyl hydroxylase 2 transcription

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(12), pp.4708-4713 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estrogen receptor [beta] sustains epithelial differentiation by regulating prolyl hydroxylase 2 transcription.(MEDICAL SCIENCES)(Author abstract)

Mak, Paul ; Chang, Cheng ; Pursell, Bryan ; Mercurio, Arthur M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 19, 2013, Vol.110(12), p.4708(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estrogen receptor β sustains epithelial differentiation by regulating prolyl hydroxylase 2 transcription

Mak, Paul ; Chang, Cheng ; Pursell, Bryan ; Mercurio, Arthur M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 March 2013, Vol.110(12), pp.4708-13 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23487784 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1221654110

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...