skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 jaar GVO en Gezondheidsbevordering

Zeeman, Grieto ; Beer, M.

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2012, Vol.90(4), pp.253-261 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1388-7491 ; E-ISSN: 1876-8776 ; DOI: 10.1007/s12508-012-0094-9

Truy cập trực tuyến

2
50 jaar GVO en Gezondheidsbevordering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 jaar GVO en Gezondheidsbevordering

Zeeman, Grieto ; de Beer, M. A. M.

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 5/2012, Vol.90(4), pp.253-261 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1388-7491 ; E-ISSN: 1876-8776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12508-012-0094-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...