skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production

Tran, Thi Thu Trang ; Postal, Bárbara Graziela ; Demignot, Sylvie ; Ribeiro, Agnès ; Osinski, Céline ; Pais de Barros, Jean-Paul ; Blachnio-Zabielska, Agnieszka ; Leturque, Armelle ; Rousset, Monique ; Ferré, Pascal ; Hajduch, Eric ; Carrière, Véronique

Journal of Biological Chemistry, 07/29/2016, Vol.291(31), pp.16328-16338 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M115.709626

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production

Tran, Thi Thu Trang ; Postal, Bárbara Graziela ; Demignot, Sylvie ; Ribeiro, Agnès ; Osinski, Céline ; Pais de Barros, Jean-Paul ; Blachnio-Zabielska, Agnieszka ; Leturque, Armelle ; Rousset, Monique ; Ferré, Pascal ; Hajduch, Eric ; Carriere, Véronique; Hajduch, Eric (Editor)

The Journal of biological chemistry, 29 July 2016, Vol.291(31), pp.16328-16338 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: 10.1074/jbc.M115.709626

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production

Tran, Thi Thu Trang ; Postal, Bárbara Graziela ; Demignot, Sylvie ; Ribeiro, Agnès ; Osinski, Céline ; Pais de Barros, Jean-Paul ; Blachnio-Zabielska, Agnieszka ; Leturque, Armelle ; Rousset, Monique ; Ferré, Pascal ; Hajduch, Eric ; Carrière, Véronique; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

The Journal of biological chemistry, 2016, Vol.291(31), pp.16328-16338 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: 10.1074/jbc.M115.709626

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production

Tran, Thi Thu Trang ; Postal, Bárbara Graziela ; Demignot, Sylvie ; Ribeiro, Agnès ; Osinski, Céline ; Pais De Barros, Jean-Paul ; Blachnio-Zabielska, Agnieszka ; Leturque, Armelle ; Rousset, Monique ; Ferré, Pascal ; Hajduch, Eric ; Carrière, Véronique

The Journal of biological chemistry, 29 July 2016, Vol.291(31), pp.16328-38 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 27255710 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M115.709626

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...