skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Les bénéficiaires de la validation des acquis de l'expérience: L'exemple de la Région Rhône-Alpes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les bénéficiaires de la validation des acquis de l'expérience: L'exemple de la Région Rhône-Alpes

Havet, Nathalie

Revue économique, 2015, Vol.66(6), p.1131 [Tạp chí có phản biện]

CAIRN (via CrossRef)

ISSN: 0035-2764 ; E-ISSN: 1950-6694 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3917/reco.pr2.0043

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les bénéficiaires de la valorisation des acquis de l'expérience : l'exemple de la région Rhône-Alpes

Havet, Nathalie

Revue Economique, 2015, Vol.66(6) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0035-2764 ; E-ISSN: 1950-6694

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les bénéficiaires de la validation des acquis de l'expérience

Havet, Nathalie

Revue économique, 2015, Vol.66(6), pp.1131-1158 [Tạp chí có phản biện]

Cairn.info - Revues

ISSN: 0035-2764 ; E-ISSN: 1950-6694 ; ISBN: 9782724634150 ; ISBN: 2724634152

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...