skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Le management des systèmes PLM (product lifecycle management): Un agenda de recherche
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le management des systèmes PLM (product lifecycle management): Un agenda de recherche

David, Mickaël ; Rowe, Frantz

Journal of Decision Systems, 07/03/2015, Vol.24(3), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1246-0125 ; E-ISSN: 2116-7052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/12460125.2015.1030352

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le management des systèmes PLM (product lifecycle management): Un agenda de recherche

David, Mickaël ; Rowe, Frantz

Journal of Decision Systems, 03 July 2015, Vol.24(3), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1246-0125 ; E-ISSN: 2116-7052 ; DOI: 10.1080/12460125.2015.1030352

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le management des systèmes PLM (product lifecycle management): Un agenda de recherche

David, Mickaël ; Rowe, Frantz

Journal of Decision Systems, 2015, Vol.24(3), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 12460125 ; E-ISSN: 21167052

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...