skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of paravalvular regurgitation after surgical aortic valve replacement for severe aortic stenosis: an intraoperative transesophageal echocardiography study.(Report)

Mihara, Hirotsugu ; Berdejo, Javier ; Itabashi, Yuji ; Utsunomiya, Hiroto ; Robertis, Michele A De ; Trento, Alfredo ; Shiota, Takahiro

Circulation, Nov 25, 2014, Vol.130(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of paravalvular regurgitation after surgical aortic valve replacement for severe aortic stenosis: an intraoperative transesophageal echocardiography study.(Report)

Mihara, Hirotsugu ; Berdejo, Javier ; Itabashi, Yuji ; Utsunomiya, Hiroto ; Robertis, Michele A De ; Trento, Alfredo ; Shiota, Takahiro

Circulation, Nov 25, Vol.130(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...