skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (20022014)

Zucco Jr, Cesar

Brazilian Political Science Review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: 10.1590/1981-38212014000200006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication Data for: The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (20022014)

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002-2014)

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Programa Bolsa Família e seus beneficiários na opinião pública brasileira

Mundim, Pedro ; Vidigal, Robert ; Michelotti, Fernando ; Pinto, André

Opinião Pública, Sep-Dec 2019, Vol.25(3), pp.556-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01046276 ; E-ISSN: 18070191 ; DOI: 10.1590/1807-01912019253556

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (2)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cesar Zucco Jr.
 2. Zucco Jr., Cesar
 3. Mundim, Pedro
 4. Brazilian political science review
 5. Zucco Jr, Cesar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...