skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Tác giả/ người sáng tác: Onu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the ESCWA Region, Fifteenth Issue, pp.1-38

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789211562422 ; E-ISBN: 9211562422 ; DOI: 10.18356/837e89e9-en-ar

Toàn văn không sẵn có

2
توجيه بشأن تحول/ذوبان الفلزات والمركبات الفلزية في الأوساط المائية
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

توجيه بشأن تحول/ذوبان الفلزات والمركبات الفلزية في الأوساط المائية

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Al-niẓām al-munassaq ʿālamiyyá li-taṣnīf al-mawādd al-kīmiyāʾiyyaẗ wa-wasmihā, النظام المنسَّق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع): الطبعة المنقحة الخامسة, pp.576-591

Series E-ISSN: 2411-9253 ; E-ISBN: 9789210575904 ; E-ISBN: 9210575903 ; DOI: 10.18356/c247a456-ar

Toàn văn không sẵn có

3
Percentage of the exports of ESCWA member countries by HS section 2012
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percentage of the exports of ESCWA member countries by HS section 2012

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Twenty-fifth Issue, pp.50-53

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210609333 ; E-ISBN: 9210609336 ; DOI: 10.18356/fd94b774-en-ar

Toàn văn không sẵn có

4
Industrial Statistics in Arab Countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Statistics in Arab Countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Bulletin of Industrial Statistics in the Arab Region, Bulletin of Industrial Statistics for Arab Countries 2004-2010: Seventh Issue, pp.21-214

Series E-ISSN: 2411-9881 ; E-ISBN: 9789210558259 ; E-ISBN: 9210558251 ; DOI: 10.18356/1afae47e-en-ar

Toàn văn không sẵn có

5
Foreign trade
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign trade

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Statistical Abstract of the Arab Region, Statistical Abstract of the Arab Region, Issue No. 32, pp.215-252

Series E-ISSN: 2412-1029 ; E-ISBN: 9789210560535 ; E-ISBN: 9210560531 ; DOI: 10.18356/3e06f142-en-ar

Toàn văn không sẵn có

6
Percentage share of intraregional value of imports in total imports of ESCWA member countries by HS section 2011
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percentage share of intraregional value of imports in total imports of ESCWA member countries by HS section 2011

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Twenty-fifth Issue, pp.66-70

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210609333 ; E-ISBN: 9210609336 ; DOI: 10.18356/eecb1f0a-en-ar

Toàn văn không sẵn có

7
Percentage share of intraregional export value in total exports of ESCWA member countries by HS section 2011
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percentage share of intraregional export value in total exports of ESCWA member countries by HS section 2011

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Twenty-fifth Issue, pp.71-75

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210609333 ; E-ISBN: 9210609336 ; DOI: 10.18356/4c45ee10-en-ar

Toàn văn không sẵn có

8
Percentage of the imports of ESCWA member countries by HS section 2011
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percentage of the imports of ESCWA member countries by HS section 2011

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Twenty-fifth Issue, pp.44-49

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210609333 ; E-ISBN: 9210609336 ; DOI: 10.18356/fc0b1e9f-en-ar

Toàn văn không sẵn có

9
Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the ESCWA Region, Fourteenth Issue, pp.1-41

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210603218 ; E-ISBN: 9210603214 ; DOI: 10.18356/9bae9958-en-ar

Toàn văn không sẵn có

10
Intraregional trade of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraregional trade of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the ESCWA Region, Fifteenth Issue, pp.39-73

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789211562422 ; E-ISBN: 9211562422 ; DOI: 10.18356/05e4afec-en-ar

Toàn văn không sẵn có

11
Intraregional trade of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraregional trade of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the ESCWA Region, Twentieth Issue, pp.47-73

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210553032 ; E-ISBN: 9210553039 ; DOI: 10.18356/1cde1b62-en-ar

Toàn văn không sẵn có

12
Foreign trade
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign trade

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

National Accounts Studies of the Arab Region, National Accounts Studies of the Arab Region, bulletin no. 33, pp.237-276

Series E-ISSN: 2412-1959 ; E-ISBN: 9789210565493 ; E-ISBN: 9210565495 ; DOI: 10.18356/ac227dc8-en-ar

Toàn văn không sẵn có

13
Intraregional trade of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraregional trade of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue no. 22, pp.53-80

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210565509 ; E-ISBN: 9210565509 ; DOI: 10.18356/7abbda50-en-ar

Toàn văn không sẵn có

14
Intraregional trade of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraregional trade of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue No. 21, pp.39-65

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210560269 ; E-ISBN: 9210560264 ; DOI: 10.18356/dd20ab56-en-ar

Toàn văn không sẵn có

15
Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the ESCWA Region, Twentieth Issue, pp.1-46

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210553032 ; E-ISBN: 9210553039 ; DOI: 10.18356/e3eb9224-en-ar

Toàn văn không sẵn có

16
Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue No. 21, pp.1-37

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210560269 ; E-ISBN: 9210560264 ; DOI: 10.18356/5de334b5-en-ar

Toàn văn không sẵn có

17
Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue no. 22, pp.1-52

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210565509 ; E-ISBN: 9210565509 ; DOI: 10.18356/dbf24891-en-ar

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2009  (1)
  2. 2009đến2011  (2)
  3. 2012đến2012  (2)
  4. 2013đến2014  (7)
  5. Sau 2014  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. UN
  2. Onu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...