skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 691  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday Diplomacy: UKUSA Intelligence Cooperation and Geopolitical Assemblages

Dittmer, Jason

Annals of the Association of American Geographers, 15 April 2015, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2015.1015098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Taiwan Nurses Association and professional diplomacy

Lee, Sheuan

Hu li za zhi The journal of nursing, August 2014, Vol.61(4 Suppl), pp.20-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-262X ; PMID: 25125155 Version:1 ; DOI: 10.6224/JN.61.4S.20

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel advisories – destabilising diplomacy in disguise

Deep, Aman ; Johnston, Charles Samuel

Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 02 January 2017, Vol.9(1), p.82-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-7963 ; E-ISSN: 1940-7971 ; DOI: 10.1080/19407963.2016.1231195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realising Australia's international education as public diplomacy

Byrne, Caitlin ; Hall, Rebecca

Australian Journal of International Affairs, 01 August 2013, Vol.67(4), p.419-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.806019

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘To Canada with Love’: Satchel Paige and Baseball Diplomacy

Spivey, Donald

The International Journal of the History of Sport, 17 September 2014, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.958662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an Urban Geography of Diplomacy: Lessons from The Hague

Mamadouh, Virginie ; Meijer, Anne ; Sidaway, James D. ; Van Der Wusten, Herman

The Professional Geographer, 05 February 2015, p.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0124 ; E-ISSN: 1467-9272 ; DOI: 10.1080/00330124.2014.987194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Poetry and Diplomacy in the Zuozhuan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry and Diplomacy in the Zuozhuan

Li, W.-Y.

Journal of Chinese Literature and Culture, 11/01/2014, Vol.1(1-2), pp.241-261

ISSN: 2329-0048 ; E-ISSN: 2329-0056 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/23290048-2749431

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship Cultivation in Public Diplomacy: A Qualitative Study of Relational Antecedents and Cultivation Strategies

Storie, Leysan Khakimova

Journal of Public Relations Research, 02 November 2017, Vol.29(6), p.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-726X ; E-ISSN: 1532-754X ; DOI: 10.1080/1062726X.2018.1437443

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spaces of Interaction: Enactments of Sociospatial Relations and an Emerging EU Diplomacy in Kenya

Bachmann, Veit

Territory, Politics, Governance, 11 April 2015, p.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2671 ; E-ISSN: 2162-268X ; DOI: 10.1080/21622671.2015.1005124

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

公共外交与中国海外利益保护:理论图示与研究议程 / Public Diplomacy and Protection of China’s Overseas Interests: Theoretical Exposition and Research Agenda

Chen, Wei

DOI: 10.5278/ojs.jcir.v2i2.938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国侨务公共外交的服务管理模式探析 —基于中国与华人高技术新移民的趋同利益 / An Analysis of the Service Management Patterns of Overseas Chinese Affairs Public Diplomacy

Lin, Fengchun ; Wu, Ting

DOI: 10.5278/ojs.jcir.v2i2.937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's People-to-people Diplomacy and Its Importance to China-EU Relations: A Historical Institutionalism Perspective

Wang, Shichen

DOI: 10.5278/ojs.jcir.v4i1.1512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中共推動能源外交之背景與政策分析 ; Analysis on Policies of China's Energy Diplomacy

莊淙澍 ; Chuang, Tsung - Shu; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 42, Page(s) 91-112.

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Effect of China's National Publicity Films from the Perspective of Public Diplomacy

Cao Wei ; Xia Yuchen

Journal of China and International Relations, 01 December 2015, Vol.3(2), pp.97-116

ISSN: 2245-8921 ; E-ISSN: 2245-8921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i2.1311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Cultural Diplomacy and a Harmonious World - Cultural Diplomacy and a Harmonious World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Diplomacy and a Harmonious World - Cultural Diplomacy and a Harmonious World

Pan ; Weijuan

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2008, Vol.18(3), pp.63-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea's diplomacy to engage the United States

Han, Jongwoo

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), p.105-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802642209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

台灣公眾外交與大事件外交: 國際新聞報導分析以2009高雄世運為例
Taiwan’s Public Diplomacy and Mega-event: An Analysis of Foreign News Reports of the World Games 2009 Kaohsiung

Chung, Hsien-Yu; Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM)

Toàn văn sẵn có

18
A Harmonious World and China's New Diplomacy - A Harmonious World and China's New Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Harmonious World and China's New Diplomacy - A Harmonious World and China's New Diplomacy

Yuan ; Peng

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2007, Vol.17(3), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

19
New Identity, New Interests and New Diplomacy - New Identity, New Interests and New Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Identity, New Interests and New Diplomacy - New Identity, New Interests and New Diplomacy

Xing ; Yue ; Zhan ; Yijia

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2006, Vol.16(12), pp.26-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

德國梅克爾政府時期公共外交之研究- 以德國對阿富汗政策為例 (2005-2012) ; Study on Germany’s Public Diplomacy during the Period of Angela Merkel: The Case of Afghanistan, 2005-2012

莊博皓 ; Chuang, Po - Hao; 國際政治研究所

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 691  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (264)
 2. Toàn văn trực tuyến (141)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (5)
 2. 2000đến2003  (15)
 3. 2004đến2007  (126)
 4. 2008đến2012  (311)
 5. Sau 2012  (233)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (296)
 2. French  (46)
 3. Spanish  (37)
 4. German  (11)
 5. Russian  (4)
 6. Portuguese  (4)
 7. Arabic  (2)
 8. Japanese  (2)
 9. Italian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 國立中興大學國際政治研究所
 2. Dimeo, Paul
 3. Jones, Alun
 4. Hunt, Thomas M.
 5. Hunt, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...