skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.532  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thomas, Lorenzo

Callaloo, 1999, Vol.22(2), pp.280-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492 ; E-ISSN: 1080-6512

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebel Diplomacy in Civil War

International Security, 2016, Vol.40(4), pp.89-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marshallese Cultural Diplomacy in Arkansas

Schwartz, Jessica A

American Quarterly, 2015, Vol.67(3), pp.781-812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional Diplomacy and Human Rights at the United Nations

Burke, Roland

Human Rights Quarterly, 2017, Vol.39(2), pp.273-295 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1353/hrq.2017.0018 ; ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Is Shuttle Diplomacy Worth the Commute?: Information Sharing through Mediation

Fey, Mark ; Ramsay, Kristopher W

World Politics, 2010, Vol.62(4), pp.529-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN’s Defense Diplomacy and China’s Military Diplomacy

Asia Policy, 2016, Vol.22(1), pp.89-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-0968 ; E-ISSN: 1559-2960

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Diplomacy

Virginia Quarterly Review, 2015, Vol.91(2), pp.22-23

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passing Into Diplomacy: U.S. Consul James Weldon Johnson and The Autobiography of an Ex-Colored Man

Roberts, Brian Russell

MFS Modern Fiction Studies, 2010, Vol.56(2), pp.290-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7724 ; E-ISSN: 1080-658X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Education in Diplomacy

Xiao, Xi

China: An International Journal, 2012, Vol.10(1), pp.77-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-7472 ; E-ISSN: 0219-8614

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: A Motto for Moral Diplomacy

Dibattista, Maria, --

Common Knowledge, 2015, Vol.21(2), pp.190-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-754X ; E-ISSN: 1538-4578

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heritage Diplomacy: Entangled Materialities of International Relations

Future Anterior, 2016, Vol.13(1), pp.16-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-9715 ; E-ISSN: 1934-6026

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preservation in a World of Diplomacy

Future Anterior, 2016, Vol.13(1), pp.iii-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-9715 ; E-ISSN: 1934-6026

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFRICOM in US Transformational Diplomacy

Dumbuya, Peter A

Journal of Global South Studies, 2016, Vol.33(1), pp.115-146

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalan Parliamentary Diplomacy toward the Mediterranean

Feliu, Laura ; Serra, Francesc

Mediterranean Quarterly, 2016, Vol.27(4), pp.119-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4552 ; E-ISSN: 1527-1935

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and International ‘Human Rights Diplomacy

Zhu, Yuchao

China: An International Journal, 2011, Vol.9(2), pp.217-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-7472 ; E-ISSN: 0219-8614

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Question of Cultural Diplomacy: Acting Ethically

Banks, Daniel

Theatre Topics, 2011, Vol.21(2), pp.109-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8378 ; E-ISSN: 1086-3346

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s Evolving Approach to Economic Diplomacy

Asia Policy, 2016, Vol.22(1), pp.157-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-0968 ; E-ISSN: 1559-2960

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt: Diplomacy and the Politics of Change

Bowker, Robert

The Middle East Journal, 2013, Vol.67(4), pp.581-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141 ; E-ISSN: 1940-3461

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Symbolic Value of Expertise in International Heritage Diplomacy

Future Anterior, 2016, Vol.13(1), pp.82-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-9715 ; E-ISSN: 1934-6026

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Heritage Diplomacy and the Scottish Ten Initiative

Future Anterior, 2016, Vol.13(1), pp.50-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-9715 ; E-ISSN: 1934-6026

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.532  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.438)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.626)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (31)
 2. 1970đến1981  (45)
 3. 1982đến1994  (95)
 4. 1995đến2007  (2.763)
 5. Sau 2007  (1.558)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.941)
 2. Bình xét khoa học  (1.591)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matray, James Irving
 2. Roberts, Walter R.
 3. Freedman, Robert Owen
 4. Coufoudakis, Van
 5. Iatrides, John O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...