skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Mapping Directions Between Search Results

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SENSITIVE HANDLING OF INTERRUPTIONS BY INTELLIGENT DIGITAL ASSISTANTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for navigating through a range of values

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SENSITIVE HANDLING OF INTERRUPTIONS BY INTELLIGENT DIGITAL ASSISTANTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-sensitive handling of interruptions by intelligent digital assistants

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SENSITIVE HANDLING OF INTERRUPTIONS BY INTELLIGENT DIGITAL ASSISTANTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SENSITIVE HANDLING OF INTERRUPTIONS BY INTELLIGENT DIGITAL ASSISTANTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-sensitive handling of interruptions by intelligent digital assistants

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a portion of a display screen

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for navigating through a range of values

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with a graphical user interface

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a display screen or portion thereof

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for navigating through a range of values

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (6)
 2. 2005đến2007  (38)
 3. 2008đến2010  (236)
 4. 2011đến2014  (477)
 5. Sau 2014  (712)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.427)
 2. French  (304)
 3. German  (155)
 4. Chinese  (101)
 5. Korean  (57)
 6. Japanese  (18)
 7. Spanish  (3)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Os, Marcel
 2. van Os Marcel
 3. Chaudhri Imran
 4. Chaudhri, Imran
 5. Lemay Stephen O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...