skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 3

DenBoer Gordon; Brown Lucy Trumbull; Hagermann Charles D

Madison : University of Wisconsin Press , 1986 - (328.73 DOC(3) 1986) - ISBN0299106500

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Phạm Thị Kim Dung; Nguyễn Thái Yên Hương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (327.73 PH-D 2013)

Truy cập trực tuyến

3
Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trương, Hồ Hải Từ khóa:

tr. 45-51; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/992

Truy cập trực tuyến

4
Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Phạm, Thị Kim Dung; Nguyễn, Thái Yên Hương

Phạm, T. K. D. (2013). Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001764; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35531

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 40

Phạm Thị Kim Dung

ĐHKHXH&NV; 2013

Truy cập trực tuyến

6
Ricochet : confessions of a gun lobbyist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricochet : confessions of a gun lobbyist

Feldman Richard

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (323.4 FEL 2008) - ISBN0471679283 (cloth);ISBN9780471679288 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Is that a politician in your pocket? : Washington on 2 million a day
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is that a politician in your pocket? : Washington on 2 million a day

Sifry Micah L.; Watzman Nancy

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004. - (328.73 SIF 2004) - ISBN047167995X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The Documentary history of the first Federal elections, 1788-1790. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections, 1788-1790. Volume 1

Jensen Merrill; Becker Robert A.; DenBoer Gordon

Madison : University of Wisconsin Press, 1976 - (328.73 DOC(1) 1976) - ISBN0299066908 (v. 1) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 2

DenBoer Gordon; Brown Lucy Trumbull; Hagermann Charles D

Madison : University of Wisconsin Press , 1984 - (328.73 DOC(2) 1984) - ISBN029909510X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. DenBoer Gordon
  2. Brown Lucy Trumbull
  3. Hagermann Charles D
  4. Phạm Thị Kim Dung
  5. Feldman Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...