skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Essentials of supply chain management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of supply chain management

Hugos Michael H.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2003. - (HD38.5 .H845 2003) - ISBN0471235172

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Presenting to win : the art of telling your story
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presenting to win : the art of telling your story

Weissman Jerry.

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2003. - (HF5718.22 .W45 2003) - ISBN0130464139

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decisionmetrics: A decision-based approach toeconometric modelling

Skouras Spyros

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Stop the meeting I want to get off! : how to eliminate endless meetings while improving your team's communication, productivity, and effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stop the meeting I want to get off! : how to eliminate endless meetings while improving your team's communication, productivity, and effectiveness

Snair Scott.

New York ; London : McGraw-Hill, 2003. - (658.4 SNA 2003) - ISBN0071411062 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Supply chain redesign : transforming supply chains into integrated value systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply chain redesign : transforming supply chains into integrated value systems

Handfield Robert B.

Upper Saddle River, NJ : Financial Times Prentice Hall, c2002. - (HD38.5 .H363 2002) - ISBN0130603120 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Knowledge management : current issues and challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management : current issues and challenges

Hershey, PA : IRM Press, c2003. - (HD30.2 .K63687 2003) - ISBN1931777519 (soft- cover);ISBN1931777675 (e-book)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling

Kerzner Harold.

New York : John Wiley, c2001. - (HD69.P75 K47 2001) - ISBN0471393428 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển đổi ngành nghề trong nông nghiệp và nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

Phạm Thị Thanh Hiền; người hướng dẫn4

H. : ĐHKT, 2010 - (658.5 PH-H 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of Internet marketing in Vietnam status & solution = Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn Vương Phương An; supervisor4

H. : HSB , 2010 - (658.8 NG-A 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving project monitoring and controlling: case of Rural Finance Project Funded by World Bank= hoàn thiện công tác theo dõi và kiểm soát dự án: trường hợp dự án tài chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Lê Thị Thu Trang; người hướng dẫn4

HSB , 2011 - (658.15 LE-T 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some recommendations to develop the market share, the case of ILA Vietnam in Hanoi = Một số giải pháp nhằm nâng cao thị phần, chi nhánh công ty ILA Vietnam tại Hà Nội Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Trần Thùy Linh; người hướng dẫn4

H. : HSB 2011 - (658.8 TR-L 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business strategy for GATEXCO 20, period 2013 - 2018 = Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần X20 giai đoạn 2013-2018. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn Đình Duy; người hướng dẫn4

H. : Khoa Quản trị Kinh doanh, 2012 - (658.4012 NG-D 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Phạm Thị Hiền; người hướng dẫn4

H. : ĐHKT, 2012 - (658.152 PH-H 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Tiến Thu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn Nam Vũ; người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2014 - (658.32 NG-V 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Excel 2010 bible
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excel 2010 bible

Walkenbach John

Indianapolis, IN : Wiley Publishing, c2010. - ISBN9780470474877

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The text mining handbook : advanced approaches in analyzing unstructured data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The text mining handbook : advanced approaches in analyzing unstructured data

Feldman Ronen

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007. - ISBN9780521836579

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
The McKinsey mind : understanding and implementing the problem-solving tools and management techniques of the world's top strategic consulting firm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The McKinsey mind : understanding and implementing the problem-solving tools and management techniques of the world's top strategic consulting firm

Rasiel Ethan M.

Chicago, IL : McGraw-Hill, 2002. - (HD69.C6 R376 2002) - ISBN0071374299

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Project leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project leadership

Kloppenborg Timothy J.

Vienna, VA : Management Concepts, c2003. - (HD69.P75 K5983 2003) - ISBN1567261450 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Organizational behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational behavior

Schermerhorn John R.

Hoboken, NJ : Wiley, c2010. - (HD58.7 .S34 2010) - ISBN9780470294413;ISBN9780470556726

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
20
The sales success handbook : 20 lessons to open and close sales now
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sales success handbook : 20 lessons to open and close sales now

Richardson Linda

New York : McGraw-Hill, c2003. - (HF5438.25 .R513 2003) - ISBN0071416366 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2003  (18)
 3. 2004đến2006  (14)
 4. 2007đến2010  (27)
 5. Sau 2010  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (75)
 2. Vietnamese  (12)
 3. Portuguese  (3)
 4. French  (2)
 5. Afrikaans  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maxwell, Steve
 2. Maxwell, S
 3. Lacey, Marcia
 4. Mann, John
 5. Runge, Jon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...