skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul

Romano, Dennis

Renaissance Quarterly, Vol.65(3), pp.876-877 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pioneer of Italian Sports Pedagogy and Philosophy

Isidori, Emanuele ; Kosiewicz, Jerzy

Physical Culture and Sport, 2017, Vol.74(1), pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20812221 ; E-ISSN: 18994849 ; DOI: 10.1515/pcssr-2017-0012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chaque fois unique, la fin du monde / Beliers: Le, dialogue ininterrompu: entre deux infinis, le poeme

Macksey, Richard

MLN, Vol.118(5), pp.1342-1343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents of Empire: Spanish Ambassadors in Sixteenth-Century Italy

Ottman, Jennifer

Renaissance Quarterly, Vol.59(3), pp.871-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neptune and the Netherlands: State, Economy and War at Sea in the Renaissance

Steen, Charlie

Renaissance Quarterly, Vol.58(2), pp.661-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franco-Irish Relations, 1500-1610: Politics, Migration and Trade

Palmer, William

Renaissance Quarterly, Vol.58(2), pp.710-712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain, Denmark-Norway and the House of Stuart, 1603-1660: A Diplomatic and Military Analysis

Smuts, R

Renaissance Quarterly, Vol.58(4), pp.1418-1419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Empire in English Renaissance Literature

Kanelos, Peter

Renaissance Quarterly, Vol.60(3), pp.1026-1028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'oeuvre de Jean Bodin: Actes du colloque tenu à Lyon à l'occasion du quatrième centenaire de sa mort (11-13 janvier 1996)

Mcrae, Kenneth

Renaissance Quarterly, Vol.58(2), pp.616-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Rigoberta Menchu controversy: Lessons learned about the nature of subalternity and the specifics of the indigenous subject

Arias, Arturo

MLN, Mar 2002, Vol.117(2), pp.481-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews -- England and the German Hanse, 1157-1611: A Study of Their Trade and Commercial Diplomacy by T. H. Lloyd

Harrington, Joel

Renaissance Quarterly, Vol.46(4), p.829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prince and the Infanta: The Cultural Politics of the Spanish Match

Hoffman-Strock, Martha

Renaissance Quarterly, Vol.57(4), pp.1499-1501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Francisco de Vitoria in 1934, before and after

Gomez, Fernando

MLN, Mar 2002, Vol.117(2), pp.365-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2002  (2)
 3. 2003đến2003  (1)
 4. 2004đến2005  (5)
 5. Sau 2005  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. MLN  (2)
 2. Physical Culture and Sport  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smuts, R
 2. Arias, Arturo
 3. Mcrae, Kenneth
 4. Palmer, William
 5. Hoffman-Strock, Martha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...