skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trương, Hồ Hải Từ khóa:

tr. 45-51; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/992

Truy cập trực tuyến

2
Chi tiêu công và phát triển bền vững
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chi tiêu công và phát triển bền vững

Bùi, Đại Dũng

tr. 217‐230; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4682

Truy cập trực tuyến

3
Chi tiêu công và phát triển bền vững
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chi tiêu công và phát triển bền vững

Bùi, Đại Dũng

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55565

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...