skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 12.363  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Poetic metaphors of love in English and Vietnamese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetic metaphors of love in English and Vietnamese

Phan, Van Hoa; Ho Trinh, Quynh Thu

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61136

Truy cập trực tuyến

2
Cultural Variations in Conceptual Metaphors of Love in English and Vietnamese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Variations in Conceptual Metaphors of Love in English and Vietnamese

Ngo, Dinh Phuong; Nguyen, Thi Kim Anh

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58881

Truy cập trực tuyến

3
Metaphors dead and alive, sleeping and waking : a dynamic view
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors dead and alive, sleeping and waking : a dynamic view

Müller Cornelia

Chicago : University of Chicago Press, 2008. - (808 MUL 2008) - ISBN0226548252 (cloth : alk. paper);ISBN9780226548258 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Ideational Metaphor in English and Vietnamese Behavioral Clauses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideational Metaphor in English and Vietnamese Behavioral Clauses

Nguyen, Thi Tu Trinh; Phan, Van Hoa; Tran, Huu Phuc

Phan, T. T., Phan, V. H., Tran, H. P. (2018). Ideational Metaphor in English and Vietnamese Behavioral Clauses. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 2 (2018) 237-254; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64540

Truy cập trực tuyến

5
A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Hòa; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Nguyễn, T. P. N. (2018). A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi.; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65029; 428.2 NG-N 2018 / 04051001487

Truy cập trực tuyến

6
EMOTION EXPRESSED AND DESCRIBED THROUGH METAPHORS CONTAINING MOTION VERBS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMOTION EXPRESSED AND DESCRIBED THROUGH METAPHORS CONTAINING MOTION VERBS

Nguyễn, Thị Thùy Linh; 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS; Viện Đại Học Mở Hà Nội

1. Evans, V. & Melanie, G. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2. Cambridge advanced learner’s dictionary. (2nd Ed.) (2005), Cambridge: Cambride University Press. 3. Foolen, A. (2012). The relevance of emotion for language and linguistics. In: A.Foolen, U.M. Ludtke, T.P. Racine & J. Zlatev (Eds.), Moving ourselves, moving others: Motion and emotion in intersubjectivity, consciousness and language (pp. 349-369). John Benjamins Publishing Company. 4. Fuch, T., & Koch, S.C. (2014). Embodied affectivity: on moving and being moved. Front Psychol, 5, 508. 5. Johnson, M (1987). The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, University of Chicago Press; cited. 6. Koch, S.C., Fuchs, T., Summa, M., & Muller, C. (2012). Body memory, metaphor and movement. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 7. Kovecses, Z. (2000). Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Kovecses, Z (2010). Metaphor and Culture. Philological. Acta Universitastis Sapientiae. 9. Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. The University of Chicago Press. 10. Liza Freedman Weisberg (2012). More than Words: Metaphor in the Mind, Brain, and Literature, Brown University. 11. Pragglejaz Group (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol. 12. Schnall, S. (2005). The pragmatics of emotion language. Psychological Inquiry, 16, 28-31. 13. Talmy, L. (1985). Lexicalization paterns: Semantic structure in lexical forms.” In T.Shopen (Ed.), Language typologyy and lexical descriptions: Vol.3. Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press, pp.36-149. 14. Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics (Vol.1 & Vol.2). Cambridge, MA: MIT press. 15. Valsiner, J. (2012), The Oxford handbook of culture and psychology. New York: Oxford University Press378 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... Data sources (Works of Literature) In English Barbara T. (1981). A woman of Substance. Anor Press. Becca F. (2014). Black Ice. Simon & Schuster Children’s Publishing Division. Helen N. (2006). Personal Traits of Abraham Lincoln. The Central Company. Jules L. (2012). Sons, Daughters and Wine Tasters. Xlibris Corporation. Janice L. (2011). The Doctor’s Damsel in Distress. First North American Publication. Larry F. (2012). Short stories. Xlibris Corporation. Miki S. (2007). Elusive Love. Lulu.com, The United States of America. William H. (2005). The lights that never die. Northfeld Publishing Chicago. In Vietnamese Nguyễn Nhật Ánh (1988). Còn chút gì để nhớ. NXB Trẻ. Nguyễn Nhật Ánh (2005). Tôi thấy hoa vàng bên cỏ xanh,. NXB Trẻ Ngô Trung Dũng (1988). Dòng chữ tâm tình. Văn Nghệ. Lâm Phương Lan (2015). Say đắm. NXB Văn học. Hạnh Nguyên ( 2015). Những thiếu thời lơ lửng. Thư Viện Quốc Gia Việt Nam. Nguyễn Ngọc Tư (2005). Cánh đồng bất tận. NXB Trẻ. Website: htps://www.dictionary.com/; 978-604-62-6097-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67516

Truy cập trực tuyến

7
Metaphor and reconciliation : the discourse dynamics of empathy in post-conflict conversations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphor and reconciliation : the discourse dynamics of empathy in post-conflict conversations

Cameron Lynne J.; MyiLibrary.

New York : Routledge, 2011. - (401 CAM 2011) - ISBN9780415839037

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Phương Nhung; Nguyễn Hòa

Hà Nội : University of Languages and International Studies, 2018 - (428.2 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Researching and Applying Metaphor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching and Applying Metaphor

Cameron Lynne editor; Low Graham editor

Cambridge : Cambridge University Press, 1999 - (425 RES 1999) - ISBN0521640229;ISBN0521649641 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn dụ trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt: Trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.01

Trần Thị Hải Vân; Nguyễn Hồng Cổn Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 TR-V 2007)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach = Nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh từ phương diện ngữ dụng học. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Thị Chi Mai; Nguyễn Xuân Thơm supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 NG-M 2010)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors used in headlines of some electronic articles on US presidential election campaign 2012: A study from cognitive perspective = Các phép ẩn dụ trong tiêu đề một số bài báo điện tứ viết về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012: Nghiên cứu từ góc độ tri nhận. M.A Thesis Linguistics: 60 22 02 01

Nguyễn Thị Thu Hằng; Lâm Quang Đông

H. : University of Languages and International Studies, 2015 - (428.2 NG-H 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Conceptual Metaphor in Economic Reports in the New York Times from the Perspective of Cognitive Linguistics = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm trong các bài báo về kinh tế trên tạp chí New York times dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 60220201

Triệu Khánh Toàn; Phạm Thị Thanh Thùy

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 TR-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence

Nguyen, Thi Thanh Huyen

Nguyen, T. T. H. (2018). A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 5 (2018) 576-583; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64528

Truy cập trực tuyến

16
A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence

Nguyen, Thi Thanh Huyen

Nguyen, T. T. H. (2018). A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 5 (2018) 576-583; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64501

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contrastive analysis on metaphor about power in English and Vietnamese idioms from Cognitive linguistics perspective = Phân tích đối chiếu ẩn dụ về quyền lực trong thành ngữ Anh Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 602202

Nguyễn Thị Minh; Lâm Quang Đông

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 NG-M 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
The metaphor “love is a journey” in English and Vietnamese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The metaphor “love is a journey” in English and Vietnamese

Phan, Thi Huong

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58550

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grammatical metaphor in English pharmaceutical discourse = Ẩn dụ ngữ pháp trong ngôn bản dược tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Vũ Thị Mẫu; Đỗ Tuấn Minh người hướng dẫn

H. : University of Languages and International Studies, 2011 - (428.2 VU-M 2011)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of water and fire as metaphors in American and Vietnamese short stories of the 20th century = Nghiên cứu ẩn dụ nước và lửa trong truyện ngắn thế kỷ 20 của Mỹ và Việt Nam. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Phí Thị Thu Trang; Văn Thị Thanh Bình supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 PH-T 2010)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 12.363  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (38)
 2. 1969đến1981  (62)
 3. 1982đến1993  (541)
 4. 1994đến2006  (2.830)
 5. Sau 2006  (8.756)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.925)
 2. Spanish  (518)
 3. Portuguese  (458)
 4. French  (383)
 5. German  (181)
 6. Russian  (137)
 7. Korean  (114)
 8. Japanese  (70)
 9. Turkish  (69)
 10. Chinese  (68)
 11. Polish  (41)
 12. Czech  (33)
 13. Arabic  (31)
 14. Italian  (27)
 15. Afrikaans  (27)
 16. Persian  (26)
 17. Ukrainian  (21)
 18. Norwegian  (18)
 19. Slovenian  (16)
 20. Romanian  (11)
 21. Greek  (10)
 22. Danish  (7)
 23. Hungarian  (6)
 24. Dutch  (5)
 25. Lithuanian  (4)
 26. Slovak  (2)
 27. Finnish  (1)
 28. Vietnamese  (1)
 29. Serbo-Croatian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gozzi, Raymond
 2. Andrade-Filho, José de Souza
 3. Boroditsky, Lera
 4. Faust, Miriam
 5. Casasanto, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...