skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình tổ chức kinh doanh của cơ quan báo chí trong nền kinh tế thị trường (Khảo sát báo Tiếng nói Việt Nam, Tiền phong, Thời báo Kinh tế Việt Nam từ năm 2007-2010) : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01

Vũ Thị Lan Anh; người hướng dẫn4

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010 - (070.172 VU-A 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The essential guide to managing small business growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essential guide to managing small business growth

Wilson Peter

Chichester ; Hoboken, NJ : Wiley, c2003. - (HD62.7 .W557 2003) - ISBN0470850515

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

English and Vietnamese business complaint letters - a comparative study from systemic functional perspectives = So sánh thư khiếu nại bằng tiếng Anh và tiếng Việt trong lĩnh vực kinh doanh trên cơ sở lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Lại Thị Thanh; supervisor4

College of Foreign Languages, 2010 - (428.2 LA-T 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Excel 2010 bible
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excel 2010 bible

Walkenbach John

Indianapolis, IN : Wiley Publishing, c2010. - ISBN9780470474877

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing distribution channels for Viet Tinh Anh Joint Stock Company to boost the sales of the imported LEGO Toys = Phát triển kênh phân phối tại công ty cổ phần Việt Tinh Anh nhằm nâng cao doanh thu bán hàng cho dòng đồ chơi nhập khẩu Lego. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

Đỗ Thu Hằng; supervisor4

HSB, 2011 - (658.87 ĐO-H 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Enhance your business applications : simple integration of advanced data mining functions.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhance your business applications : simple integration of advanced data mining functions.

[Armonk, N.Y.] : IBM, 2002. - (QA76.9.D343 E54 2002) - ISBN0738427799

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
How to do everything with Microsoft Office Excel 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to do everything with Microsoft Office Excel 2003

Hart-Davis Guy.

New York : McGraw Hill/Osborne, c2003. - ISBN0072230711

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Teach yourself visually Excel 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teach yourself visually Excel 2010

McFedries Paul.

Indianapolis, IN : Wiley, c2010. - ISBN9780470577646

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management

Berry Michael J. A.

Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., c2004. - ISBN0471470643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Business rules applied : business better systems using the business rules approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business rules applied : business better systems using the business rules approach

Von Halle Barbara.

New York : Wiley Computer Publishing, 2002. - (HD31 .V594 2002) - ISBN0471412937 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (7)
 2. Luận án, luận văn  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (2)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berry Michael J. A
 2. Walkenbach John
 3. Hart-Davis Guy
 4. Vũ Thị Lan Anh
 5. Lại Thị Thanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...