skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indo-Portuguese Songs of Sri Lanka: the Nevill Manuscript 1

De Silva Jayasuriya, Shihan

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1996, Vol.59(2), pp.253-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X00031566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Pier M. Larson . Ocean of Letters: Language and Creolization in an Indian Ocean Diaspora . (Critical Perspectives on Empire.) New York : Cambridge University Press . 2009 . Pp. xx, 378. Cloth $99.00, paper $35.99.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pier M. Larson . Ocean of Letters: Language and Creolization in an Indian Ocean Diaspora . (Critical Perspectives on Empire.) New York : Cambridge University Press . 2009 . Pp. xx, 378. Cloth $99.00, paper $35.99.

De silva jayasuriya, Shihan

The American Historical Review, 06/2010, Vol.115(3), pp.805-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.115.3.805

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing Boundaries: Africans in South Asia

De Silva Jayasuriya, Shihan

Africa Spectrum, 1 January 2008, Vol.43(3), pp.429-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020397

Toàn văn sẵn có

4
The Portuguese Identity of the Afro-Sri Lankans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Portuguese Identity of the Afro-Sri Lankans

de Silva Jayasuriya, Shihan

Lusotopie, 09/01/2005, Vol.12(1), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12570273 ; E-ISSN: 17683084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/176830805774719755

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Portuguese Identity of the Afro-Sri Lankans

De Silva Jayasuriya, Shihan

Lusotopie, 2005, Vol.12(F0020001), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-0273

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un réseau thalassique d'échanges : les migrations africaines dans l'océan Indien

de Silva Jayasuriya, Shihan

Revue internationale des sciences sociales, 2006, Vol.188(2), pp.231-240

ISSN: 0304-3037 ; E-ISSN: 2222-4610 ; ISBN: 2749209173 ; DOI: 10.3917/riss.188.0231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'On the Indo-Portuguese of Ceylon': a translation of a Hugo Schuchardt Manuscript

De Silva Jayasuriya, Shihan

Portuguese Studies, Annual, 1999, Vol.15, p.52(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-5315

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'On the Indo-Portuguese of Ceylon': a translation of a Hugo Schuchardt Manuscript

De Silva Jayasuriya, Shihan

Portuguese Studies, Annual, 1999, Vol.15, p.52(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-5315

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portuguese in Sri Lanka: Influence of Substratum Languages

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society, 1 July 1999, Vol.9(2), pp.251-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13561863 ; E-ISSN: 14740591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TENSE MOOD AND ASPECT IN SRI LANKA PORTUGUESE CREOLE

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 2002, Vol.47, pp.115-132

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TENSE MOOD AND ASPECT IN SRI LANKA PORTUGUESE CREOLE

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 2002, Vol.47, pp.115-132

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'On the Indo-Portuguese of Ceylon' : A Translation of a Hugo Schuchardt Manuscript

De Silva Jayasuriya, Shihan ; Schuchardt, Hugo

Portuguese Studies, 1 January 1999, Vol.15, pp.52-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02675315 ; E-ISSN: 22224270

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'On the Indo-Portuguese of Ceylon' : A Translation of a Hugo Schuchardt Manuscript

De Silva Jayasuriya, Shihan ; Schuchardt, Hugo

Portuguese Studies, 1 January 1999, Vol.15, pp.52-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02675315 ; E-ISSN: 22224270

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinhala borrowings in Sri Lanka Portuguese Creole

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 1999, Vol.44, pp.31-37

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portuguese and English Translations of Oersaan and Falentine: Hugh Nevill Collection of Indo-Portuguese Verses

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 1997, Vol.42, pp.107-211

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portuguese and English translations of some Indo-Portuguese Songs in the Hugh Nevill collection

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 1995, Vol.40, pp.1-102

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinhala borrowings in Sri Lanka Portuguese Creole

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 1999, Vol.44, pp.31-37

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portuguese and English Translations of Oersaan and Falentine: Hugh Nevill Collection of Indo-Portuguese Verses

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 1997, Vol.42, pp.107-211

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portuguese and English translations of some Indo-Portuguese Songs in the Hugh Nevill collection

De Silva Jayasuriya, Shihan

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 1995, Vol.40, pp.1-102

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portuguese Borrowings in Sinhala

De Silva Jayasuriya, Shihan ; Wijetunge, Ratna

Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 1 January 1998, Vol.43, pp.1-12

ISSN: 1391720X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997đến1998  (4)
 3. 1999đến2004  (9)
 4. 2005đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (21)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...