skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The President's ‘New’ Constituency: Lula and the Pragmatic Vote in Brazil's 2006 Presidential Elections *

Zucco, Cesar

Journal of Latin American Studies, 2008, Vol.40(1), pp.29-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X07003628

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Payouts Pay Off: Conditional Cash Transfers and Voting Behavior in Brazil 2002–10

Zucco, Cesar

American Journal of Political Science, October 2013, Vol.57(4), pp.810-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853 ; E-ISSN: 1540-5907 ; DOI: 10.1111/ajps.12026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
When Payouts Pay Off: Conditional Cash Transfers and Voting Behavior in Brazil 2002-10: CONDITIONAL CASH TRANSFERS AND VOTING BEHAVIOR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Payouts Pay Off: Conditional Cash Transfers and Voting Behavior in Brazil 2002-10: CONDITIONAL CASH TRANSFERS AND VOTING BEHAVIOR

Zucco, Cesar

American Journal of Political Science, 04/2013, pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ajps.12026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Partisanship in Brazil: Evidence from Survey Experiments

Samuels, David ; Zucco, Cesar

American Journal of Political Science, January 2014, Vol.58(1), pp.212-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853 ; E-ISSN: 1540-5907 ; DOI: 10.1111/ajps.12050

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Partisanship in Brazil: Evidence from Survey Experiments

Samuels, David ; Zucco, Cesar

American Journal of Political Science, Jan 2014, Vol.58(1), pp.212-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/ajps.12050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative Coalitions in Presidential Systems: The Case of Uruguay

Zucco, Cesar

Latin American Politics and Society, Spring, 2013, Vol.55, p.96(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology or What? Legislative Behavior in Multiparty Presidential Settings

Zucco, Cesar

The Journal of Politics, July 2009, Vol.71(3), pp.1076-1092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381609090896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002-2014)*

Zucco, Cesar

Brazilian Political Science Review, 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19813821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative Coalitions in Presidential Systems: The Case of Uruguay

Zucco, Cesar

Latin American Politics and Society, March 2013, Vol.55(1), pp.96-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X ; E-ISSN: 1548-2456 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2013.00185.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Química para um mundo melhor

Zucco, César

Química Nova, January 2011, Vol.34(5), pp.733-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7064 ; DOI: 10.1590/S0100-40422011000500001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011: o antes e o depois

Zucco, César

Journal of the Brazilian Chemical Society, 01 April 2012, Vol.23(4), pp.581-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4790 ; DOI: 10.1590/S0103-50532012000400001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Lulismo, Petismo , and the Future of Brazilian Politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lulismo, Petismo , and the Future of Brazilian Politics

Samuels, David ; Zucco, Cesar

Journal of Politics in Latin America, 12/2014, Vol.6(3), pp.129-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-802X ; E-ISSN: 1868-4890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1866802X1400600306

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite Preferences in a Consolidating Democracy: The Brazilian Legislative Surveys, 1990–2009

Power, Timothy J. ; Zucco, Cesar

Latin American Politics and Society, December 2012, Vol.54(4), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X ; E-ISSN: 1548-2456 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2012.00161.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOLSA FAMÍLIA AND THE SHIFT IN LULA'S ELECTORAL BASE, 2002-2006: A Reply to Bohn

Zucco, Cesar ; Power, Timothy

Latin American Research Review, 2013, Vol.48(2), pp.3-24,232-233,227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma comparação direta do desempenho de uma PPP com o modelo tradicional de contratação pública

Rodrigues, Bruno ; Zucco, Cesar

Revista de Administração Pública, Nov/Dec 2018, Vol.52(6), pp.1237-1257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347612 ; E-ISSN: 19823134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lulismo, Petismo, and the future of Brazilian politics/Lulismo, Petismo, e o futuro da politica Brasileira.(Report)

Samuels, David ; Zucco, Cesar, Jr.

Journal of Politics in Latin America, 2014, Vol.6(3), p.129(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-4890

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No 35º Aniversário, encerra-se mais uma gestão da SBQ: 2010-2012

Zucco, César ; Andricopulo, Adriano D

Química Nova, January 2012, Vol.35(5), pp.869-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7064 ; DOI: 10.1590/S0100-40422012000500001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading old errors for new errors? The impact of electronic voting technology on party label votes in Brazil

Zucco, Cesar ; Nicolau, Jairo M

Electoral Studies, September 2016, Vol.43, pp.10-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2016.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recentes aplicações sintéticas de compostos orgânicos tricloro(bromo)metila substituídos

Menezes, Fabrício Gava ; Gallardo, Hugo ; Zucco, César

Química Nova, January 2010, Vol.33(10), pp.2233-2244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7064 ; DOI: 10.1590/S0100-40422010001000037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bolsa Família and the Shift in Lula’s Electoral Base, 2002–2006: A Reply to Bohn

Zucco, Cesar, Jr ; Power, Timothy J. (Timothy Joseph)

Latin American Research Review, 2013, Vol.48(2), pp.3-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791 ; E-ISSN: 1542-4278

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (50)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2003  (7)
 3. 2004đến2009  (16)
 4. 2010đến2015  (21)
 5. Sau 2015  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Portuguese  (19)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zucco, C
 2. Zucco, Cesar
 3. Zucco, César
 4. César Zucco
 5. Cesar Zucco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...