skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct -view gallbladder grasping forceps

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of diabetes mellitus on clinical outcomes of pancreatic cancer after surgical resection: A systematic review and meta-analysis

Lv, Xinghua ; Qiao, Wenhui ; Leng, Yufang ; Wu, Lupeng ; Zhou, Yanming; Batra, Surinder K. (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0171370 ; PMCID: 5291503 ; PMID: 28158300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Total Gastrectomy Provide Better Outcomes than Distal Subtotal Gastrectomy for Distal Gastric Cancer? A Systematic Review and Meta-Analysis

Qi, Jin ; Zhang, Peng ; Wang, Yanan ; Chen, Hao ; Li, Yumin; Zhou, Yanming (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165179 ; PMCID: 5082689 ; PMID: 27783692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outcome of laparoscopic colorectal surgery in obese and nonobese patients: a meta-analysis

Zhou, Yanming ; Wu, Lupeng ; Li, Xiudong ; Wu, Xiurong ; Li, Bin

Surgical Endoscopy, 2012, Vol.26(3), pp.783-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-011-1952-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pancreatectomy Combined with Superior Mesenteric Vein–Portal Vein Resection for Pancreatic Cancer: A Meta-analysis

Zhou, Yanming ; Zhang, Zhiming ; Liu, Yujian ; Li, Bin ; Xu, Donghui

World Journal of Surgery, 2012, Vol.36(4), pp.884-891 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-2313 ; E-ISSN: 1432-2323 ; DOI: 10.1007/s00268-012-1461-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surgical outcome of hepatocellular carcinoma patients with biliary tumor thrombi

Shao, Wenyu ; Sui, Chengjun ; Liu, Zhenyu ; Yang, Jiamei ; Zhou, Yanming

World Journal of Surgical Oncology, 2011, p.2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14777819 ; DOI: 10.1186/1477-7819-9-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of viral hepatitis status on prognosis in patients undergoing hepatic resection for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis of observational studies

Zhou, Yanming ; Si, Xiaoying ; Wu, Lupeng ; Su, Xu ; Li, Bin ; Zhang, Zhiming

World Journal of Surgical Oncology, 2011, p.108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14777819 ; DOI: 10.1186/1477-7819-9-108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of acetamiprid on life cycle development of predatory mite Amblyseius cucumeris (Acari: Phytoseiidae) after contact exposure

Cheng, Shenhang ; Lin, Ronghua ; Lin, Tao ; You, Yong ; Zeng, Zhaohua ; Zhou, Xinxin ; Zhou, Yanming ; Jiang, Hui ; Wei, Hui ; Fu, Jianwei ; Yu, Caihong

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.889-895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatectomy in Elderly Patients: Does Age Matter?(Report)

Zhou, Yanming ; Zhang, Xiaofeng ; Zhang, Zuobing ; Liu, Xiaobin ; Wu, Lupeng ; Li, Yumin ; Li, Bin

World Journal of Surgery, Dec, 2013, Vol.37(12), p.2899(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-2313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy information integration based on EMS in paper mill

Wu, Bo ; Li, Jigeng ; Liu, Huanbin ; Zhang, Zhanbo ; Zhou, Yanming ; Zhao, Ning

Applied Energy, May, 2012, Vol.93, p.488(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthoptic double-acting titanium clamp

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bladder choledocholith pliers

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct view curved separating forceps

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-view stomach grasping forceps

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method of penis cervi liquor

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Honeysuckle-containing health tea with function of clearing heat, and preparation method of health tea

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning tool fixing rack for cutting elbow circular arc

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal type numerical control press programming machining code and CNC device communication system

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual heavy grasping forceps

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collecting pipe

Zhou Yanming

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (73)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (9)
 2. 1994đến2006  (6)
 3. 2007đến2010  (43)
 4. 2011đến2015  (223)
 5. Sau 2015  (153)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (346)
 2. Bài báo  (88)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (414)
 2. Chinese  (297)
 3. German  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou Yanming
 2. Zhou, Yanming
 3. Zhou, Y.
 4. Zhou, Ym
 5. Wu, Lupeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...