skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation, characterization and application of Saussurea tridactyla Sch-Bip as green adsorbents for preconcentration of rare earth elements in environmental water samples

Zhang, Qiangying ; He, Man ; Chen, Beibei ; Hu, Bin

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 01 July 2016, Vol.121, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0584-8547 ; E-ISSN: 1873-3565 ; DOI: 10.1016/j.sab.2016.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Graphene oxide–TiO 2 composite as a novel adsorbent for the preconcentration of heavy metals and rare earth elements in environmental samples followed by on-line inductively coupled plasma optical emission spectrometry detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene oxide–TiO 2 composite as a novel adsorbent for the preconcentration of heavy metals and rare earth elements in environmental samples followed by on-line inductively coupled plasma optical emission spectrometry detection

Zhang, Yanan ; Zhong, Cheng ; Zhang, Qiangying ; Chen, Beibei ; He, Man ; Hu, Bin

RSC Adv., 2015, Vol.5(8), pp.5996-6005 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2046-2069 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C4RA13333A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Mesoporous Carbons Derived from in Situ MgO Template Formation for Fast Removal of Heavy Metal Ions

Zhang, Qiangying ; He, Man ; Chen, Beibei ; Hu, Bin

ACS Omega, 2018, Vol.3(4), p.3752-3759

E-ISSN: 2470-1343 ; DOI: 10.1021/acsomega.7b01989 ; PMCID: 6641504 ; PMID: 31458619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene oxideTiO 2 composite as a novel adsorbent for the preconcentration of heavy metals and rare earth elements in environmental samples followed by on-line inductively coupled plasma optical emission spectrometry detection

Zhang, Yanan ; Zhong, Cheng ; Zhang, Qiangying ; Chen, Beibei ; He, Man ; Hu, Bin

RSC Advances, 2014, Vol.5(8), pp.5996-6005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c4ra13333a

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibet snow lotus adsorbent and application thereof for rare earth ion absorption

Hu Bin ; Zhang Qiangying ; He Man ; Chen Beibei

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-situ MgO template preparing method and application of magnetic mesoporous carbon nanospheres with high adsorptive property

Hu Bin ; Zhang Qiangying ; He Man ; Chen Beibei

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

适用于高原的密闭增氧增碳污水处理系统及方法
Closed oxygen increasing and carburizing sewage treatment system and closed oxygen increasing and carburizing sewage treatment method applicable to plateaus

Bu Duo ; Lyu Xuebin ; Dan Zeng ; Zhang Qiangying

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese cymbidium pot culture substrate

Zhang Qixiang ; Ye Ruirui ; Pan Huitang ; Cheng Tangren ; Zhang Qiangying

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for desorbing lily bulb virus

LV Yingmin ; Zheng Lina ; Cheng Tangren ; Zhang Qiangying ; Zhang Qixiang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for detecting lily seed virus

Lu Yingmin ; Zheng Lina ; Cheng Tangren ; Zhang Qiangying ; Zhang Qixiang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese cymbidium pot culture substrate

Zhang Qixiang ; Ye Ruirui ; Pan Huitang ; Cheng Tangren ; Zhang Qiangying

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for desorbing lily bulb virus

Lu Yingmin ; Zheng Lina ; Cheng Tangren ; Zhang Qiangying ; Zhang Qixiang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for detecting lily seed virus

Lu Yingmin ; Zheng Lina ; Cheng Tangren ; Zhang Qiangying ; Zhang Qixiang

Toàn văn sẵn có

14
野生榆叶梅遗传多样性的AFLP分析 - Genetic Diversity of Wild Populations ofPrunus triloba Revealed by AFLP
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

野生榆叶梅遗传多样性的AFLP分析 - Genetic Diversity of Wild Populations ofPrunus triloba Revealed by AFLP

张强英 ; 张启翔 ; 程堂仁 ; Zhang Qiangying Zhang Qixiang . Cheng Tangren 1 School of Landscape Architecture, Beijing Forestry University, Beijiag, 100083; 2 China National Engineering Research Center for Floriculture, Beijing, 100083

分子植物育种 - Molecular Plant Breeding, 2012, Vol.10(04), pp.452-456

ISSN: 1672-416X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (3)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. Chinese  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang Qiangying
 2. Cheng Tangren
 3. Zhang Qixiang
 4. Zheng Lina
 5. Hu, Bin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...