skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dehydrogenation of goethite in Earth's deep lower mantle

Hu, Qingyang ; Kim, Duck Young ; Liu, Jin ; Meng, Yue ; Yang, Liuxiang ; Zhang, Dongzhou ; Mao, Wendy L ; Mao, Ho-Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 February 2017, Vol.114(7), pp.1498-1501 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28143928 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1620644114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidden carbon in Earth's inner core revealed by shear softening in dense Fe7C3

Chen, Bin ; Li, Zeyu ; Zhang, Dongzhou ; Liu, Jiachao ; Hu, Michael Y ; Zhao, Jiyong ; Bi, Wenli ; Alp, E Ercan ; Xiao, Yuming ; Chow, Paul ; Li, Jie

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 December 2014, Vol.111(50), pp.17755-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25453077 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1411154111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High‐Pressure γ‐CaMgSi2O6: Does Penta‐Coordinated Silicon Exist in the Earth's Mantle?

Hu, Yi ; Kiefer, Boris ; Bina, Craig R. ; Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemeslaw K.

Geophysical Research Letters, 28 November 2017, Vol.44(22), pp.11,340-11,348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2017GL075424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity and density of magnesiowüstites: Implications for ultralow‐velocity zone topography

Wicks, June K. ; Jackson, Jennifer M. ; Sturhahn, Wolfgang ; Zhang, Dongzhou

Geophysical Research Letters, 16 March 2017, Vol.44(5), pp.2148-2158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2016GL071225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous band-gap narrowing and carrier-lifetime prolongation of organic-inorganic trihalide perovskites

Kong, Lingping ; Liu, Gang ; Gong, Jue ; Hu, Qingyang ; Schaller, Richard D ; Dera, Przemyslaw ; Zhang, Dongzhou ; Liu, Zhenxian ; Yang, Wenge ; Zhu, Kai ; Tang, Yuzhao ; Wang, Chuanyi ; Wei, Su-Huai ; Xu, Tao ; Mao, Ho-Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 09 August 2016, Vol.113(32), pp.8910-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 27444014 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1609030113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin crossover equation of state and sound velocities of (Mg 0.65 Fe 0.35 )O ferropericlase to 140 GPa

Chen, Bin ; Jackson, Jennifer M. ; Sturhahn, Wolfgang ; Zhang, Dongzhou ; Zhao, Jiyong ; Wicks, June K. ; Murphy, Caitlin A.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, August 2012, Vol.117(B8), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2012JB009162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种叶片旋转电热油汀
Rotatory electric heat oil spit of fland of blade

Zhang Dongzhou

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种简易圆规的制作方法及使用方法
Manufacturing method and using method of simple compasses

Zhang Dongzhou

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种叶片旋转电热油汀
Blade-rotating electrical oil heater

Zhang Dongzhou

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compressional behavior of omphacite to 47 GPa

Zhang, Dongzhou ; Hu, Yi ; Dera, Przemyslaw

Physics and Chemistry of Minerals, 2016, Vol.43(10), pp.707-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-016-0827-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal Equation of State of Natural Ti‐Bearing Clinohumite

Qin, Fei ; Wu, Xiang ; Zhang, Dongzhou ; Qin, Shan ; Jacobsen, Steven D.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, November 2017, Vol.122(11), pp.8943-8951 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2169-9313 ; E-ISSN: 2169-9356 ; DOI: 10.1002/2017JB014827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种无人机进行多光谱测绘装置
Unmanned aerial vehicle carries out multispectral mapping device

Zhang Dongzhou ; Gu Shengjun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型缓冲脚架
Novel buffering foot rest

Zhang Dongzhou ; Gu Shengjun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种并联搭载微型红外热像仪与运动相机的云台
Parallelly connected cloud platform that carries on miniature thermal infrared imager and moving camera

Zhang Dongzhou ; Gu Shengjun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种无人机用动力装置
Power device for unmanned aerial vehicle

Zhang Dongzhou ; Gu Shengjun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种无人飞行器用脚架
Foot rest for unmanned vehicles

Zhang Dongzhou ; Gu Shengjun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种无人机的外挂电池固定装置
Unmanned aerial vehicle's external battery securing device

Zhang Dongzhou ; Gu Shengjun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elasticity and lattice dynamics of enstatite at high pressure

Zhang, Dongzhou ; Jackson, Jennifer M. ; Chen, Bin ; Sturhahn, Wolfgang ; Zhao, Jiyong ; Yan, Jinyuan ; Caracas, Razvan

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, August 2013, Vol.118(8), pp.4071-4082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2169-9313 ; E-ISSN: 2169-9356 ; DOI: 10.1002/jgrb.50303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isosymmetric pressure‐induced bonding increase changes compression behavior of clinopyroxenes across jadeite‐aegirine solid solution in subduction zones

Xu, Jingui ; Zhang, Dongzhou ; Fan, Dawei ; Downs, Robert T. ; Hu, Yi ; Dera, Przemyslaw K.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, January 2017, Vol.122(1), pp.142-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2169-9313 ; E-ISSN: 2169-9356 ; DOI: 10.1002/2016JB013502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valence and spin states of iron are invisible in Earth’s lower mantle

Liu, Jiachao ; Dorfman, Susannah M ; Zhu, Feng ; Li, Jie ; Wang, Yonggang ; Zhang, Dongzhou ; Xiao, Yuming ; Bi, Wenli ; Alp, E. Ercan; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Nature Communications, 29 March 2018, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-03671-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (6)
 3. 2013đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (35)
 5. Sau 2017  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67)
 2. Chinese  (29)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang Dongzhou
 2. Zhang, Dongzhou
 3. Zhang, D.
 4. Zhang, Dz
 5. Argonne National Lab.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...