skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 25 May 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling of turbulence energy decay based on hybrid methods

Abdibekova, Aigerim ; Zhakebayev, Dauren ; Abdigaliyeva, Akmaral ; Zhubat, Kuanysh

Engineering Computations, 02 July 2018, Vol.35(5), pp.1965-1977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077 ; DOI: 10.1108/EC-11-2016-0395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Integration of Science, Education and Industry in the Republic of Kazakhstan in the Context of the Development of New Educational Programs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Science, Education and Industry in the Republic of Kazakhstan in the Context of the Development of New Educational Programs

Abdibekov, Ualikhan ; Zhakebayev, Dauren ; Karuna, Oksana ; Moisseyeva, Yekaterina

Mediterranean Journal of Social Sciences, 12/25/2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20399340 ; E-ISSN: 20392117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s5p364

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modeling of electron irradiation of oil

Kizbayev, Assylzhan ; Zhakebayev, Dauren ; Abdibekov, Ualikhan ; Khikmetov, Askar

Engineering Computations, 02 July 2018, Vol.35(5), pp.1998-2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077 ; DOI: 10.1108/EC-12-2016-0419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhakebayev, Dauren
  2. Zhakebayev, D
  3. Abdibekov, Ualikhan
  4. Khikmetov, A.
  5. Moisseyeva, Yekaterina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...