skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India. By PETER VAN DER VEER. University of California Press: Berkeley, etc. 1994. Pp. xvi, 247.

Zachariah, Benjamin

Modern Asian Studies, 1998, Vol.32(1), pp.245-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sunil S. Amrith: Migration and Diaspora in Modern Asia.(Debate)

Jones, Gavin ; Hugo, Graeme ; Zachariah, Benjamin

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, Oct, 2013, Vol.169(4), p.495(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Voluntary Gleichschaltung? Indian Perspectives Towards a non-Eurocentric Understanding of Fascism

Zachariah, Benjamin; Transcultural Studies

DOI: 10.11588/ts.2014.2.15554

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension über Age of Entanglement

Zachariah, Benjamin

DOI: 10.15463/rec.1189740451

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

estruturas ondulatórias

Colin Robert Smith ; Zachariah Benjamin

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internationalist Moment: South Asia, Worlds, and World Views, 1917–39

Ali Raza ; Franziska Rnd Benjamin Zachariah;; Raza, Ali ; Roy, Franziska ; Zachariah, Benjamin

ISBN: 9788132119791 ; E-ISBN: 9789351507994 ; DOI: 10.4135/9789351507994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 2011. Pp. xiii, 388. $35.00

Zachariah, Benjamin

The American Historical Review, 2012, Vol. 117(2), pp.509-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.117.2.509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India

Zachariah, Benjamin

Modern Asian Studies, pp.251-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026749X ; E-ISSN: 14698099

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Mizutani, Satoshi ; Sen, Satadru ; Aitken, Robbie ; Dawson, Alexander ; Zachariah, Benjamin ; Triner, Gail D ; Bairner, Alan ; Lassiter, Matthew D ; Frohman, Larry ; Knapton, Michael ; Bonar, Daphne ; Horn, Jeff ; Huberman, Michael ; Humphries, Jane ; Griffin, Emma ; Steinberg, Mark D ; Larkin, Kraig ; O'Sullivan, Michael E ; Ward, James Mace ; Tönsmeyer, Tatjana ; Cruz, Jesus ; Gorman, Anthony ; Shaery-Eisenlohr, Roschanack

Social History, 01 May 2011, Vol.36(2), pp.205-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-1022 ; E-ISSN: 1470-1200 ; DOI: 10.1080/03071022.2011.555624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

His Majesty's Opponent: Subhas Chandra Bose and India's Struggle against Empire.(Book review)

Zachariah, Benjamin

American Historical Review, April, 2012, Vol.117(2), p.509-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Together They Fought: Gandhi-Nehru Correspondence 1921-1948.(Book review)

Zachariah, Benjamin

The Journal of Asian Studies, August, 2013, Vol.72(3), p.745-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

His Majesty's Opponent: Subhas Chandra Bose and India's Struggle against Empire

Zachariah, Benjamin

The American Historical Review, p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Together They Fought: Gandhi-Nehru Correspondence 1921-1948

Zachariah, Benjamin

The Journal of Asian Studies, pp.745-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911813001010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India

Zachariah, Benjamin

Modern Asian Studies, Feb, 1998, Vol.32(1), p.251(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (3)
 4. 2013đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Portuguese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zachariah, Benjamin
 2. Benjamin Zachariah
 3. Humphries, Jane
 4. Sen, Satadru
 5. Larkin, Kraig

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...