skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Entering the 21st century : World development report, 1999/2000.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entering the 21st century : World development report, 1999/2000.

Yusuf Shahid; World Bank

New York : Published for the World Bank, Oxford University Press, c2000. - N.Y. : Oxford University Press, 2000 - (337 ENT 2000) - (338.9 ENT 2000) - ISBN0195211243 (pbk);ISBN0195211251 (cloth)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vũ điệu với người khổng lồ : Trung Quốc, Ấn Độ và nền kinh tế toàn cầu

Winters L. Alan Chủ biên; Yusuf Shahid Chủ biên

H. : Ngân hàng Thế giới, 2007 - (337.51 VUĐ 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông Á : sách tham khảo

Hoàng Thanh Dương người dịch; Stiglitz Joseph E. biên tập; Vũ Cương người dịch; Yusuf Shahid biên tập

H. : CTQG., 2002 - (330.95 SUY 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...